PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM zamawia wyroby stomatologiczne

10-06-2013, 00:01
WUM poszukuje wyrobów stomatologicznych
WUM poszukuje wyrobów stomatologicznych
Katedra Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiła przetarg na dostawy wyrobów stomatologicznych.

Zamówienie podzielono na pakiety:

Pakiet 1 - Dostawa implantów i komponentów implantologicznych

Pakiet 2 - Dostawa komponentów stomatologicznych

Pakiet 3 - Dostawa zestawów skalerów i uchwytów scalera

Pakiet 4 - Dostawa końcówek do ssaka, zestawów rurek do pompy i ubistesinu forte 4 proc.

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 33.14.18.00 - Wyroby stomatologiczne.

Podstawowe kryterium oceny oferty: najniższa cena.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20 czerwca 2013 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa pok. 309.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   wyroby stomatologiczne   Przetargi  

POLECAMY W SERWISACH