PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM ogłasza duży przetarg na wyroby stomatologiczne

katkiel
18-02-2014, 09:59
WUM ogłasza duży przetarg na wyroby stomatologiczne WUM ogłasza duże zamówienie na wyroby stomatologiczne (Fot. infoDENT24.pl)
Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na dostawę wyrobów stomatologicznych. Termin składania wniosków mija 21 lutego 2014 r.

Zamówienie dotyczy dostawy wyrobów stomatologicznych w podziale na siedem części:

Pakiet 1 - Dostawa płynów do glazury, frezów do frezarki, stożków odlewniczych, wosku kalibrowanego, frezów do metalu, separatorów zbrojnych itp.
Pakiet 2 - Dostawa keta molaru, płytek szklanych, aplikatorów, trzymadełek na kątnicę, końcówek metalowych do dmuchawki itp.
Pakiet 3 - Dostawa lusterek stomatologicznych, instrumentów kanałowych, gumek na kątnicę itp.
Pakiet 4 - Dostawa pasków metalowych do formułek, materiałów światłoutwardzalnych, nitek retrakcyjnych itp.
Pakiet 5 - Dostawa kronopanu, wytrawiaczy, charismy, nitek refrakcyjnych itp.
Pakiet 6 - Dostawa nici, pur-zellinu, masek ochronnych, sof-lexów, pasków celuidowych itp.
Pakiet 7 - Dostawa materiałów do lampy, dentyny, carpuli, gumy do koferdamu itp.

O ile WUM wskazał na producenta wyrobów stomatologicznych, z których korzysta mając w szczególności na uwadze ich zadawalającą jakość, dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyroby równoważne tj. innych producentów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdej z tych pozycji dostawca wykaże, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania opisane przez zamawiającego (szczególnie jakość).
Wymagane są wyniki testów porównawczych lub przedstawienie innych argumentów (pozacenowych) określających jakość.

Dostawy:

1) Pakiet 1 do Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel. 22 625 66 02 (1S16)
2) Pakiety 2, 3, 4, 7 do Zakładu Stomatologii Zachowawczej ul. Miodowa 18, 02-246 Warszawa, tel. 22 502 20 32, 502 20 26 (1S18)
3) Pakiet 5 do Katedry Protetyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa Pawilon XIA tel. 22 502 18 86 (1S12)
4) Pakiet 6 do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 36 (1S14).

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

Termin składania wniosków: 21.02.2014 godzina 10:00,

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa pok. 309.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
przetargi   WUM  

POLECAMY W SERWISACH