PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM kupuje wyroby stomatologiczne

ŁS
12-05-2014, 10:31
WUM kupuje wyroby stomatologiczne WUM kupuje wyroby stomatologiczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił przetarg na dostawę wyrobów stomatologicznych. Na liście potrzeb znajdują się m.in. końcówki do skalerów, masy wyciskowe, gipsy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na 5 części.

Pakiet 1 - Dostawa locatorów stomatologicznych.
Pakiet 2 - Dostawa trzpieni, belek kątowych, łączników, matryc itp.
Pakiet 3 - Dostawa końcówek do skalerów ręcznych.
Pakiet 4 - Dostawa gipsów, mas ogniotrwałych, osłaniających, wyciskowych, akrylu itp.
Pakiet 5 - Dostawa mas wyciskowych, pozycjonerów do wykonywania zdjęć RTG, biomateriałów i klisz.

WUM wskazuje producenta wyrobów, jednocześnie dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyroby równoważne tj. innych producentów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdej z tych pozycji Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania.

Wyroby stomatologiczne trafią do:

 Katedry Protetyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59,

Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia ul. Miodowa 18,

Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59

 
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16 05 2014 r. godz. 10:00,

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Zamówień Publicznych ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa pok. 309.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
przetarg   WUM   masy wyciskowe   Locator stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH