PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wronki: konkurs na realizację programu zapobiegania próchnicy wśród dzieci

ms
15-07-2016, 11:31
Wronki: konkurs na realizację programu zapobiegania próchnicy wśród dzieci Wronki: program przeciwdziałania próchnicy wśród dzieci (foto: pixabay)
Burmistrz Wronek ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Gminnego programu profilaktycznego z zakresu zapobiegania próchnicy zębów"-  u dzieci z zerówki oraz klas I – VI szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Wronki.

Oferty należy składać do 28 lipca w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem oferenta, adresowanej na: Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64 - 510 Wronki (pokój nr 6).

Umowa przewidziana jest na okres od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 r.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 4 sierpnia 2016 r.

Z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa na realizację konkursu, do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie cena świadczenia. Udzielający zamówienia weźmie też pod uwagę jakość zakładanych działań edukacyjnych.

Szacunkowa liczba dzieci uprawnionych do uczestnictwa w programie - 1556, w tym 1369 dzieci ze szkól podstawowych i 187 dzieci z przedszkoli.

Jednostką rozliczeniową będzie koszt jednostkowy brutto, czyli:
- koszt badania lekarskiego;
 - koszt zakupu szczoteczki do zębów, pasty do zębów i kubeczka;
- koszt obsługi programu na jednego uczestnika;
- koszt przygotowania karty uczestnika oraz materiałów edukacyjnych dla jednego uczestnika programu (pomnożony przez liczbę uczestników programu).
- koszt spotkań edukacyjno - informacyjnych w każdej placówce.

Po stronie realizatora programu leży zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenie w odpowiednie środki medyczne niezbędne do wykonania świadczeń.

Konkurs obejmuje kompleksowe świadczenia opieki profilaktycznej z zakresu zapobiegania próchnicy zębów w roku szkolnym 2016/2017:
-  przeprowadzenie akcji edukacyjno - -informacyjnej, dotyczącej programu oraz zagadnień higieny jamy ustnej wśród dzieci (i rodziców) objętych programem, poprzez cykl wykładów i szkoleń przeprowadzonych w każdej szkole, przedszkolu przez edukatorów z dziedziny stomatologii (minimum jedno spotkanie w każdej placówce z rodzicami i minimum jedno spotkanie z dziećmi w grupach oddziałowych);
-  przyjmowanie zgłoszeń do programu na podstawie podpisanej zgody rodziców dzieci  (opiekunów prawnych);
- przygotowanie i założenie dla każdego uczestnika programu karty uczestnika, która w czytelny i atrakcyjny sposób będzie dokumentować udział w kolejnych elementach programu;
- przeprowadzenie w gabinecie badania lekarskiego stomatologicznego z dokonaniem szczegółowych wpisów w karcie uczestnika programu, w których zawarta będzie informacja o stanie jamy ustnej, uzębienia (gabinet, w miarę możliwości, powinien znajdować się w placówce oświatowej, ewentualnie w innym miejscu na terenie gminy Wronki);
- przeprowadzenie w szkolnych i przedszkolnych gabinetach pielęgniarskich, wśród wszystkich uczestników programu, sesji nadzorowanego szczotkowania zębów pastą z fluorem z uwzględnieniem pierwszych zębów trzonowych (obowiązkiem realizatora programu jest zaopatrzenie każdego uczestnika programu w kubek, szczoteczkę oraz pastę do zębów z fluorem, szczoteczka i kubek muszą zawierać logotyp gminy Wronki, a ich formę graficzną należy uzgodnić z komórką Urzędu Miasta i Gminy Wronki do spraw promocji);
-  przekazanie pisemnej informacji rodzicom (opiekunom) o stanie uzębienia dziecka oraz przekazanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania - w postaci odpowiedniego wpisu w karcie uczestnika programu;
- poinformowanie o obowiązkowych badaniach i wizytach kontrolnych dziecka u stomatologa;
- promocja programu w lokalnej prasie oraz plakaty w formacie A3 dla każdej szkoły, przedszkola oraz dla udzielającego zamówienia.

Więcej: wronki.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH