PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Więźniowie w Koszalinie czekają na dentystę

ms
20-12-2017, 21:05
Więźniowie w Koszalinie czekają na dentystę W Koszalinie ZK szuka dentysty dla więźniów (foto: pixabay)
Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłosił przetarg na świadczenie usług stomatologicznych dla osób przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się ma w ambulatorium Zakładu Karnego w Koszalinie, ul. Strefowa 17.

Gabinet, aparaturę, sprzęt medyczny i leki zapewnia ZK.

Praca polegać ma na opiece stomatologicznej nad 110 osobami pozbawionymi wolności, przebywającymi w Zakładzie Karnym w Koszalinie oraz  w przypadkach pilnych, a także prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.

Kryterium wyboru oferty: udzielający zamówienie zawrze umowę z oferentem, którego oferta spełni wymogi i który zaproponuje najniższą kwotę należności za miesięczny okres realizacji zamówienia.

Umowa zlecenia będzie zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Wymagane dokumenty (kserokopie):
- zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- prawo wykonywania zawodu lekarza;
- dyplom ukończenia uczelni medycznej;
- dyplom specjalizacji medycznej;
- polisa od odpowiedzialności cywilnej;
- zaświadczenie o numerze REGON;
- zaświadczenie o wpisie do KRS.

Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30-15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin.

Termin składania podań upływa 21 grudnia 2017 r. o godzinie 13.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 347-52-11 (lub 212, 226) (dział kadr).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
konkursy stomatologia  

POLECAMY W SERWISACH