• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

VAT a lecznica stomatologiczna założona przez uniwersytet medyczny

miro
03-04-2014, 11:18
VAT a lecznica stomatologiczna założona przez uniwersytet medyczny VAT a lecznica stomatologiczna założona przez uniwersytet medyczny (foto: freedigitalphotos)
Uniwersytet medyczny założył spółkę o nazwie Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna i pyta czy firma ta, realizując usługi, korzysta ze zwolnienia z VAT, niezależnie od tego czy jest czynnym podatnikiem tej daniny, czy korzysta ze zwolnienia podmiotowego (czynności opodatkowane nie przekraczają granicznej kwoty).

Spółka została założona przez Uniwersytet, na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Udziały w spółce zostały w całości objęte przez Uniwersytet. Przedmiotem wkładu była gotówka (w momencie podpisania umowy Spółki) i wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Spółka powstała na bazie działającej od lat samofinansującej się jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, utworzonej przez Uniwersytet. Konieczność likwidacji NZOZ oraz utworzenia w oparciu o jego majątek spółki kapitałowej wymusiła na Uniwersytecie wspomniana ustawa o działalności leczniczej. Zgodnie z tą ustawą uczelnia medyczna nie może być podmiotem leczniczym, ma prawo jedynie utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej.

Przedmiotem działalności tej spółki jest:
- praktyka lekarska ogólna - PKD 86.21.Z,
- praktyka lekarska specjalistyczna - PKD 86.22.Z,
- praktyka lekarska dentystyczna - PKD 86.23.Z,
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 86.90.E,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 85.59.B,
- działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z,
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z.

1 października 2012 r. Uniwersytet zawarł ze spółką, jako podmiotem leczniczym, umowę, z której, wynikają następujące zadania:
- zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, wykonywane są przez zatrudnionych przez Uniwersytet nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
- nauczyciele akademiccy (będący lekarzami) udzielają świadczeń zdrowotnych w spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej (są to świadczenia zdrowotne świadczone przez spółkę, opłacane przez NFZ w ramach zawartych kontraktów lub płatne w całości przez pacjentów lub płatne przez pacjentów według cennika dydaktycznego, który zachęca pacjentów obniżoną ceną pokrywającą wyłącznie koszty świadczenia w zamian za świadczenie usługi z udziałem studentów).
- w ramach zajęć dydaktycznych i badawczych student medycyny pod nadzorem i przy pomocy nauczyciela akademickiego uczestniczy w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii;

POLECAMY W SERWISACH