PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uwaga: skarbówka zagina parol na dentystów

ms
02-02-2016, 08:03
Uwaga: skarbówka zagina parol na dentystów Czy dentysta nie płaci podatków, jakie powinien? (foto: pixabay)
Nazywa się Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 i wskazuje obszary, na których organy podatkowe szczególnie zogniskują swoją uwagę. Częścią tego obszaru są gabinety dentystyczne.

Jest także dobra nowina. Właściciele praktyk dentystycznych nie będą jedynym obiektem na celowniku urzędów skarbowych w 2016 r. Równie wiele uwagi skarbówka chce poświęcić także innym usługom medycznym, ale również podmiotom działającym w: motoryzacji, nieruchomościach, produkcji paliw i materiałów budowlanych, usługach transportowych, finansowych i ubezpieczeniowych.

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. mówi, że analiza urzędników skarbówki powinna obejmować praktykę dentystyczną o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną, ale także:
· porady lekarskie, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy;
· praktykę pielęgniarek i położnych;
· działalność paramedyczną;
· działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

Ministerstwo Finansów przypomniało
Przychody związane z prowadzeniem praktyk lekarskich mogą być opodatkowane w formie: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, opodatkowania na zasadach ogólnych.

W większości usług medycznych są to świadczenia zwolnione z podatku VAT, przy czym istnieje ustawowy obowiązek stosowania kas rejestrujących, niezależnie od wielkości osiąganego obrotu.

Branża ta, na co wskazują wyniki kontroli podatkowych, jak i liczne wpływające do urzędów i izb skarbowych z terenu całego kraju doniesienia podmiotów zewnętrznych, przez dłuższy okres była szczególnie narażona na generowanie uszczupleń podatkowych, poprzez niewykazywanie do opodatkowania w pełnej wysokości kwoty dochodów osiągniętych z działalności, w szczególności w ramach prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Funkcjonowanie w ramach tzw. szarej strefy niewątpliwie ułatwiał ustawowy brak obowiązku ewidencjonowania przychodów na kasach rejestrujących przez tę grupę zawodową. Utrudnione, z uwagi na specyficzny charakter świadczonych usług, było również wykazanie tego rodzaju nieprawidłowości w trakcie kontroli podatkowych.

Usługi medyczne nie są bowiem - co do zasady - związane z wytwarzaniem dóbr materialnych. Są niematerialnymi usługami dla konsumentów, które trudno wycenić.

Przykładowo w ramach działalności obejmującej praktykę dentystyczną, czy praktykę lekarską specjalistyczną, tylko częścią usługi jest dobro materialne w postaci np. plomb, aparatów ortodontycznych, implantów, protez czyli materiałów policzalnych i identyfikowalnych.

Od 1 maja 2011 r. poszerzono listę przedsiębiorców, którzy mają obowiązek ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży towarów i usług za pomocą kas rejestrujących, zaliczając do niej m.in. lekarzy oraz dentystów.

POLECAMY W SERWISACH