PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Urzędnicy skarbowi mogą buszować po dokumentacji medycznej?

ms
13-01-2017, 09:04
Urzędnicy skarbowi mogą buszować po dokumentacji medycznej? Sekrety dokumentacji medycznej nie pilnie strzeżone (foto: pixabay)
Dentysta nie chciał się pogodzić z faktem, że w toku kontroli skarbowej inspektorzy przeglądali dokumentację medyczną pacjentów. WSA nie widzi w tym postępowaniu niczego niestosownego.

Skarga na poczynania kontrolerów urzędu skarbowego trafiła do WSA w Szczecinie. Ten jednak wziął w obronę inspektorów i wyrokował, że mieli prawo przeglądać dokumentację medyczną.

Sędziowie wskazywali przepis art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w związku z art. 40 i 41 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty), który wprost stanowi, że: Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: organom władzy publicznej. Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru).

Inspektorzy kontroli skarbowej działali zgodnie z prawem
Zdaniem WSA w Szczecinie, udostępnienie organom kontroli skarbowej dokumentacji medycznej nie narusza wskazanej normy prawnej, która stanowi tylko uzupełnienie przepisów zawartych w art. 51 ust.5 Konstytucji.

Co mówi zatem Konstytucja? Nikt nie może być zobowiązany do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (poza przypadkami określonymi w ustawie). Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

W ocenie sędziów, nie naruszono art. 40 i 41 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty. Z pierwszego z tych przepisów wynika, co do zasady, obowiązek lekarza do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, z drugiego zaś obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej.

Przepisy te dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących usługi medyczne (stomatologiczne), a więc adresatem norm wynikających z tych przepisów nie jest organ kontroli skarbowej. To nie dentysta został zobowiązany do udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta została zatrzymana w toku przeszukania pomieszczenia należącego do podatnika!

Dlaczego nie było zawiadomienia o kontroli
Dentysta żalił się także, iż nie zawiadomiono go o terminie kontroli (zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

WSA przypomniał przy tej okazji art. 282c § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, jeżeli kontrola ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

W konkretnej sprawie postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego wydano w tym samym dniu, w którym odrębnym pismem poinformowano podatnika, że przyczyną braku zawiadomienia o zamiarze uruchomienia tegoż postępowania było wszczęcie kontroli skarbowej na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, a zatem z powodu, o którym mowa we wspomnianym przepisie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH