PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uruchamiasz gabinet, rejestrujesz kasę

ms
08-02-2017, 09:05
Uruchamiasz gabinet, rejestrujesz kasę Kasa fiskalna obowiązkowa (foto: pixabay)
Ministerstwo Finansów zadecydowało o odstąpieniu od, obowiązującego w 2016 r., okresu dostosowawczego na zainstalowanie kasy rejestrującej m.in. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

infoDENT24.pl informował dokładnie o tym wymogu 25 listopada 2016 r. w materiale Dentysto: z kasą rejestrującą w 2017 r. już bez okresu dostosowawczego. Wówczas nie było jeszcze stosownego rozporządzenia. 

Teraz o obowiązku tym przypomina Katarzyna Różycka, radca prawny z zespół Radców Prawnych ŚIL. Pisze ona. Od 1 stycznia 2017 r. lekarze i lekarze dentyści, którzy rozpoczynają udzielanie świadczeń zdrowotnych – usług medycznych na rzecz pacjentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a nie rozliczają się z podmiotem leczniczym – nie wystawiają na jego rzecz rachunku lub faktury) zobowiązani są zainstalować kasę fiskalną przed dniem rozpoczęcia sprzedaży usług medycznych.

Poprzednio, zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca grudnia 2016 r., na mocy rozporządzenia z 2014 r., lekarze i lekarze dentyści byli zwolnieni z obowiązku rejestrowania sprzedaży – usług medycznych przy pomocy kas fiskalnych przez okres dwóch miesięcy od miesiąca, w którym udzielili pierwszą taką usługę na rzecz pacjenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Teraz takiej zwłoki już nie ma.

Obowiązujące rozporządzenie wprowadziło kilka innych rozwiązań. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania przy pomocy kasy są:
1 Usługi w zakresie opieki medycznej jeżeli świadczone są osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
2. Usługi, jeśli spełnione są dwa warunki:
- Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę (lekarz, lekarz dentysta) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
- Świadczenie usług w ten sposób, że usługodawca (lekarz, lekarz dentysta) kontaktuje się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub taką właśnie drogą przesyła efekty swojej pracy.

W praktyce jedynie niewielka grupa lekarzy i lekarzy dentystów będzie mogła skorzystać z opisanych zwolnień.

Zwolnienie opisane w punkcie 2 – najczęściej będzie dotyczyć telemedycyny, o ile zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy, w SKOK albo za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kasa fiskalna  

POLECAMY W SERWISACH