PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Umiejętności lekarza, które powinien budować w kontakcie z pacjentem

ms
15-05-2017, 08:24
Umiejętności lekarza, które powinien budować w kontakcie z pacjentem Mariusz Oboda, założyciel OBODA Group
Należy zwrócić uwagę na użyte określenie: „budowanie”. Zachęcam do tego, aby nie myśleć o tych kompetencjach w sposób statyczny. Użyteczne jest myślenie o nich jako o umiejętnościach, które można rozwijać - twierdzi Mariusz Oboda, założyciel OBODA Group..

Są to:
1. Szczera relacja z pacjentem.
2. Własny autorytet w oczach pacjenta.
3. Przywództwo.

Budowanie szczerej relacji
W celu stworzenia pogłębionej relacji z pacjentem, niezbędne jest rozwijanie przez lekarza profesjonalnych, zawodowych umiejętności prowadzenia krótkiej, ale głębokiej i szczerej rozmowy. Oprócz tego istotne jest rozwijanie umiejętności bardzo uważnego, pozbawionego własnych filtrów słuchania. To mit, że podczas wizyty lekarz powinien przez 90 proc. czasu mówić. Jest to typowy przykład zdezaktualizowanego standardu. Proporcje powinny być zdecydowanie przechylone w stronę pacjenta, który powinien mówić 60-70 proc. czasu. Na tym etapie takie stwierdzenie może brzmieć niezrozumiale.

Ramy tego artykułu nie wystarczają na wyczerpujące wyjaśnienie, ale zapewniam, że efekty w postaci zwielokrotnienia liczby prac protetycznych i kompleksowych leczeń bronią się same. Subiektywny świat pacjenta powinien interesować lekarza najbardziej i to do niego powinien się odnosić.

W procesie szkoleniowym oraz podczas indywidualnej pracy rozwijam u lekarzy umiejętności, które przekraczają oczekiwania pacjenta w tym zakresie. Pracujemy nad rozwijaniem umiejętności zadawania głębokich pytań wywołujących refleksje, uszczegóławiania, klaryfikowania, operowania ciszą, używania dopasowanych do danego pacjenta argumentów. To narzędzia pracy, którymi dzisiaj lekarz musi posługiwać się z taką swobodą jak turbiną, jeśli chce rozwijać swoją praktykę i podnosić standard pracy z pacjentem. Obiektem oddziaływania nie będzie tutaj ząb, a refleksja pacjenta, skłonienie go do przemyśleń, poznanie jego sposobu widzenia własnej jamy ustnej, zębów, uśmiechu, rozpoznanie indywidualnej argumentacji, zdolność do zindywidualizowania przekazu. Tylko w ten sposób prowadzona rozmowa staje się rozmową nie o rozwiązaniach medycznych, a o życiu pacjenta. A gdy on poczuje i doświadczy tego, że to, o czym mówi lekarz, jest zgodne z jego wewnętrznymi potrzebami (co zamanifestuje się reakcją emocjonalną) będziesz w stanie poprowadzić tego pacjenta przez proces leczenia z jego maksymalnym zaangażowaniem. 

Autorytet
 Poprzez odpowiednią postawę, język, sposób prezentowania swoich prac, wykonanych  u innych pacjentów, lekarz jest w stanie zbudować swój autorytet w oczach pacjenta. To poziom autorytetu sprawia, że pacjent może zdecydować się na zrobienie rzeczy, które są dla niego niewygodne, a nawet takich, co do których nie ma pełnego przekonania (np. podjęcie kompleksowego leczenia). Kompleksowe leczenie ma określone koszty - czasowe, emocjonalne i finansowe. Siła autorytetu jest przeciwwagą do oczywistych wątpliwości pacjenta w procesie decyzyjnym. Badania psychologiczne pokazują, że pod wpływem autorytetu ludzie są w stanie zrobić rzeczy, których nie zrobiliby nigdy sami. Mało tego, niektóre bardziej radykalne badania psychologiczne wprost pokazują, że pod wpływem autorytetu 70-90 proc. badanych jest w stanie zrobić rzeczy, do których na początku w ogóle nie byli przekonani. Wpływ autorytetu na postępowanie pacjenta jest większy niż zwykło się powszechnie sadzić.

POLECAMY W SERWISACH