PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Tooling, a odpisy amortyzacyjne: raz są, raz nie

ms
02-07-2014, 10:39
Tooling, a odpisy amortyzacyjne: raz są, raz nie Tooling, a odpisy amortyzacyjne: raz są, raz nie (foto: freedigitalphotos)
Bywa, że producenci sprzętu stomatologicznego przekazują dystrybutorom własne środki trwałe w ramach umowy o współpracę (tooling). To wygodne rozwiązanie, gdyż na przykład podczas imprez targowych lokalni sprzedawcy mogą w możliwie najlepszej formie zaprezentować drogi sprzęt stomatologiczny potencjalnym nabywcom. Korzyści są obustronne, a wycenione wzrostem sprzedaży.

Tooling nie jest umową: najmu, dzierżawy lub leasingu. Na podstawie tej specyficznej umowy jedna strona umowy przekazuje do używania drugiej stronie umowy własne środki trwałe, z reguły na potrzeby prowadzonej działalności handlowej.
Może to być na przykład, bardzo drogi sprzęt, dzięki któremu prezentacja oferty handlowej jest możliwie najwyższej jakości.

Ale uwaga, Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 1628/08) stanął na stanowisku, że przekazanie własnych środków trwałych innym podmiotom na podstawie umów o współpracę - nie spełniła przesłanki używania środka trwałego. Przekazane środki trwałe nie są bowiem używane bezpośrednio na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnika. Brak jest zatem możliwości amortyzowania przekazanych środków trwałych. NSA uważa, że dokonywanie odpisów amortyzacyjnych możliwe jest tylko w przypadku środków trwałych oddanych do używania na podstawie takich umów jak najem, dzierżawa lub leasing.

NSA swoje a Dyrektor Izby Skarbowej (DIS) w Warszawie swoje. Uznał on, że firma ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od udostępnianych kontrahentom urządzeń na podstawie umów o współpracy (nr IPPB5/423-191/10-2/AM).

Tak jest w Warszawie, ale już DIS w Katowicach pogląd na te sprawy ma inny. Uznał on, że w przypadku zawarcia z kontrahentami umowy użyczenia, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów - odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania (za miesiące, w których składniki te były oddane do takiego właśnie używania).

Z przedstawionych racji wynika jeden wniosek, zanim podejmiemy decyzję: dokonywać w koszty odpisów amortyzacyjnych, czy nie dokonywać, należy zapytać o to właściwego dyrektora izby skarbowej. W tym bowiem przypadku powiedzenie co kraj to obyczaj ma zdecydowanie bardziej kameralny wymiar.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH