PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Szyny do wybielania zębów i łyżki indywidualne: kiedy z VAT, kiedy bez VAT

ms
11-04-2017, 10:00
Szyny do wybielania zębów i łyżki indywidualne: kiedy z VAT, kiedy bez VAT VAT: skomplikowane przepisy (foto: pixabay)
Spółka świadczy usługi w zakresie wykonania łyżek indywidualnych i szyn do wybielania zębów. Co z podatkiem VAT?

Co i w jaki sposób robi podatnik?
Wykonaniem protez i innych wyrobów dla spółki zajmują się: technik dentystyczny oraz lekarz dentysta (protetyk). Pierwszy z nich jest zatrudniony w spółce na umowę o pracę, natomiast lekarz dentysta (protetyk) projektuje protezy oraz konsultuje przypadki.

W podatku od towarów i usług spółka korzystała ze zwolnienia związanego z limitem obrotów. Ze względu na przekroczenie kwoty zwolnienia przedmiotowego w VAT rozstrzygnięcia wymaga kwestia dalszego opodatkowania dostaw towarów oraz świadczenia usług przez spółkę.

Nie ma mowy o dostawie protez dentystycznych oraz sztucznych zębów
Podatnik dokonuje dostawy, wykonanych przez zatrudnionego w spółce technika dentystycznego, szyn do wybielania zębów, bądź łyżek indywidualnych. Nie realizuje natomiast dostawy ani protez dentystycznych, ani sztucznych zębów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż zwolnione od podatku są:
- usługi świadczone przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, 
- dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

Skomplikowana specyfika realizowania przez techników dentystycznych szyn do wybielania zębów i łyżek indywidualnych
Urzędnicy twierdzą, że konieczne jest rozstrzygnięcie, czy dostawa wykonanych przez techników dentystycznych szyn do wybielania zębów/łyżek indywidualnych stanowi element niezbędny do wytworzenia towarów objętych zwolnieniem (protez dentystycznych lub sztucznych zębów), czy też mieści się w kategorii usług świadczonych przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, o których mowa we wskazanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy. 

O kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów, bądź świadczenia usług rozstrzyga każdorazowo indywidualny stan sprawy. O przedmiocie świadczenia przesądzać będą zakres oraz specyfika wykonywanych czynności, użytych materiałów oraz treść umów zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta.

To czy wykonywane czynności powinny być traktowane jako usługa, czy też jako dostawa towarów uzależnione jest od czynników takich jak:
- przedmiot świadczenia,
- proporcja między udziałem materiałów własnych, a ewentualnym udziałem materiałów powierzonych przez kontrahenta,
- obowiązki stron.

W przypadku, gdy transakcja składa się z szeregu świadczeń i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana. Tylko wówczas można określić czy chodzi o dwa lub więcej świadczenia odrębne, czy też o świadczenie złożone (kompleksowe), a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług.

SŁOWA KLUCZOWE
proteza zębowa   technik dentystyczny   VAT  

POLECAMY W SERWISACH