PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Szkolenie dentystów bez VAT

IS, ms
05-02-2015, 14:02
Szkolenie dentystów bez VAT
Firma chciała wiedzieć czy może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku świadczonych usług szkoleniowych lekarzom dentystom.

Realizowane przez tę firmę usługi szkoleniowe mają na celu uaktualnienie wiedzy i zdobycie dodatkowych umiejętności niezbędnych do dalszego wykonywania zawodu dentysty (spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług). Bezpośrednimi uczestnikami kursu są lekarze stomatolodzy. Szkolenie finansowane jest przez uczestników kursu. Organizator nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Firma szkoleniowa:
- zapewnia merytoryczną część szkoleń (wykładowców i przekazanie wiedzy);
- przygotowuje i posiada plan oraz regulamin szkolenia;
- wysyła oferty szkoleniowe do osób potencjalnie zainteresowanych tematyką;
- potwierdza udział w szkoleniach i ich ukończenie;
- zapewnia odpowiednią do realizacji programu kształcenia bazę dydaktyczną, w tym udostępnia salę wykładową i do szkolenia praktycznego;
- zapewnia catering.

Firma zawiera umowy cywilnoprawne z osobami posiadającymi stosowną wiedzę i uprawnienia, zlecając przygotowanie wykładu. Ponadto dokonuje zgłoszenia szkolenia w izbie lekarskiej i jako organizator wydaje zaświadczenie lub dyplom będący podstawą weryfikacji uzyskanych przez lekarza punktów edukacyjnych wymaganych zgodnie z paragrafem 4 pkt 6 oraz paragrafem 5 pkt 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 października 2004 r. Kurs medyczny teoretyczno - praktyczny, uzyskał akredytację izby lekarskiej.

Firma szkoleniowa nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej PAN lub instytutu badawczego świadczącego usługi w zakresie kształcenia.

Podatnik chciałby wiedzieć czy może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych, które odbyły się gdy posiadał wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe lekarzy.

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług i świadczy m.in. usługi polegające na organizacji szkoleń podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe lekarzy stomatologów.

Odpowiedź, udzielona przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, była pozytywna (podstawą zwolnienia organizowanych szkoleń jest wyłącznie art. 43 ust. 1 pkt 29 ust. a ustawy o VAT). Interpretacja dotyczyła sytuacji z II połowy 2014 r.

sygn. akt IBPP1/443-826/14/DK

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH