PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Szkolenia dla lekarzy dentystów bez VAT

ms
08-06-2015, 07:17
Szkolenia dla lekarzy dentystów bez VAT Izba Skarbowa w Łodzi (źródło: Google Maps)
Czy szkolenia i kursy organizowane dla lekarzy dentystów w procesie ustawicznego szkolenia zawodowego zwolnione są z podatku od towarów i usług. Takie pytanie zadał jeden z podatników dyrektorwi Izby Skarbowej w Łodzi.
Podatnik jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej planuje prowadzić specjalistyczne kursy (szkolenia) w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów.

Zadający pytanie zgłosił prowadzenie działalności w zakresie innych form kształcenia, a dokładniej zgodnie z kodem PKD 85.59.B zarejestrował działalność gospodarczą w zakresie „Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych".

Podatnik planuje prowadzić specjalistyczne kursy (szkolenia) dla lekarzy stomatologów, dzięki którym lekarze dentyści będą mogli zdobyć jeden punkt edukacyjny za jedną godzinę odbytego szkolenia.

Podatnik, chcąc prowadzić specjalistyczne kursy w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów, uzyskał stosowny wpis dokonany przez Okręgową Izbę Lekarską w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Szkolenia, które zamierza prowadzić podatnik dla lekarzy dentystów, podlegają szczegółowym uregulowaniom, zawartym w art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 213 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997r. Nr 28 poz. 152) oraz określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r. Nr 231 poz. 2326).

Zdaniem podatnika, działalność ta jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535, Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027, 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171, 1662.).

Osoba zadająca pytanie:

- nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572).
- nie jest podmiotem w zakresie usług szkoleniowych, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

Usługi nie będą finansowane, ani w całości, ani w części ze środków publicznych.

Organizator szkolenia chce realizować wykłady, zapewniając m.in. salę i materiały.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że działalność, którą będzie prowadził wnioskodawca, należy zakwalifikować do obowiązkowych szkoleń lekarzy dentystów. Szkolenia takie są zwolnione z podatku VAT..

Sygnatura: IPTPP1/4512-137/15-4/AK.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH