PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatolog i krytyczne terminy

12-12-2012, 05:22
Stomatolog i krytyczne terminy (foto: sxc.hu)
Stomatolog i krytyczne terminy (foto: sxc.hu)
Stomatolog, często funkcjonujący także jako przedsiębiorca, boryka się z wieloma problemami związanymi z prowadzeniem biznesu. Obowiązków jest tyle, że nie wszystkie nawet można spamiętać. Naczelna Rada Lekarska śpieszy lekarzom dentystom i przedsiębiorcom zarazem z pomocą, udostępniając krótkie kalendarium z najważniejszymi datami dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

To ważne, bo zapomnienie o niektórych powinnościach może wiązać się z równie poważnymi konsekwencjami jak świadome, lub nieświadome, zignorowanie na przykład rocznicy daty ślubu. Niektóre kary do niedawna były bardzo dotkliwe. Do 20 lipca 2011 r. za niezłożenie lub nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych dotyczących odpadów - groziła kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł. Kwotę tę zmniejszono do 500 zł.
Stomatolog i jego terminarz
 

Regulamin organizacyjny

Do 31 grudnia 2012 r.

Należy dostosować prowadzoną działalność do przepisów ustawy o działalności leczniczej (art. 208 ust. 2). Dla lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską oznacza to m.in. wprowadzenie regulaminu organizacyjnego i zgłoszenie odpowiednich zamian do rejestru praktyk.

Emisja gazów lub pyłów

Do 31 stycznia 2013 r.

Trzeba przekazać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Wyliczenia wykorzystane będą do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r.

Termin przekazania wykazu i ewentualnego  uiszczenia opłaty za I półrocze 2013 r. to 31 lipca 2013 r.

Raport o emisjach gazów za 2012 r.

Do 28 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzić i wprowadzić do Krajowej Bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.

Powyższe obowiązki dotyczą podmiotów szkodzących szczególnie środowisku, a więc tylko tych lekarzy, którzy w ramach prowadzonej działalności, korzystają z samochodów lub ogrzewają pomieszczenia praktyki lekarskiej opałem spalanym we własnych kotłowniach.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów

Do 15 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) należy złożyć marszałkowi województwa zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (za 2012 r.).

Autorką tego skróconego kalendarium, przedstawionego podczas posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL 3 grudnia 2012 r.,  jest radca prawny Katarzyna Godlewska.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   zarządzanie gabinetem   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH