PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Środki do mycia i dezynfekcji oraz unit z wyposażeniem potrzebne

szaft
20-05-2014, 08:05
Środki do mycia i dezynfekcji oraz unit z wyposażeniem potrzebne MCS kupuje środki do mycia i dezynfekcji (źródło: Google Maps)
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie szuka dostawcy opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji, środków do mycia i dezynfekcji oraz środków do konserwacji.

MCS ogłosił przetarg na dostawa opakowań do sterylizacji, testów kontroli mycia i procesu sterylizacji, środków do mycia i dezynfekcji oraz środków do konserwacji. Zamówienie zostało podzielone, co oznacza, że dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Część nr 1 - Opakowania sterylizacyjne,
Cześć nr 2 - Testy kontroli mycia i procesu sterylizacji,
Cześć nr 3 - Środki do mycia i dezynfekcji,
Cześć nr 4 - Środki do konserwacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 21 maja 2014 r. o godzinie 12:30.

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa..
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2014 godzina 12:30, miejsce: Sekretariat (III pietro, pokój nr 321) w siedzibie lub przesłać droga pocztowa
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Przetarg ogłosiła również Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu. Jego przedmiotem jest dostawa unitu stomatologicznego z wyposażeniem. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zwycięzca przetargu zobowiązany jest także do montażu i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia personelu przychodni w zakresie korzystania z zamontowanego urządzenia. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. Termin składania ofert mija 22 maja br.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Kołobrzegu ul. Jedności Narodowej 86/88 78 - 100 Kołobrzeg, pokój 408 - budynek przychodni.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 10:00.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH