PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

SPZLA w Katowicach szuka protetyków

katkiel
20-06-2014, 11:54
SPZLA w Katowicach szuka protetyków SPZLA w Katowicach szuka protetyków (źródło: sxc.hu)
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" w Katowicach ogłosił przetarg na wykonywanie usług protetycznych dla poradni stomatologicznych. Placówka czeka na oferty do 25 czerwca br.
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania protez zębowych i ich naprawy stosownie do potrzeb Poradni Stomatologicznych należących do Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach.

Asortyment i szacowana liczba sztuk do realizacji w okresie 36 miesięcy:

Proteza częściowa 5 - 8 zębów szt. 250,
Proteza częściowa 9 - 13 zębów szt. 260,
Proteza całkowita 14 zębowa szt.550,
Naprawa protezy szt. 55,
Podścielenie góra szt.10,
Podścielenie dół szt. 10.

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzla-katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1 40-057 Katowice.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 09:00
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH