• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprzeciw wobec proponowanego trybu kontroli podmiotów leczniczych

ms
12-05-2016, 12:48
Sprzeciw wobec proponowanego trybu kontroli podmiotów leczniczych "Nie" dla proponowanych warunków umowy (fot. pixabay)
Przeprowadzanie kontroli podmiotu prowadzącego działalność leczniczą przez ministra zdrowia oraz wojewodę (w tym samym zakresie i w tym samym czasie) – umożliwiają przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. To niedopuszczalne – alarmuje Konfederacja Lewiatan.

- Zasada demokratycznego państwa prawnego i zaufania obywateli do organów państwa wręcz wymagają, aby działania kontrolne poszczególnych organów nie następowały jednocześnie – uważa Konfederacja Lewiatan.

- Takie dublowanie uprawnień kontrolnych często doprowadza do powstania różnych interpretacji tych samych przepisów, a tym samym - do różnych zaleceń pokontrolnych – przestrzegają opiniujący proponowane rozwiązania legislacyjne. KL zwraca uwagę, że zgłaszane propozycje nie wyjaśniają w żaden sposób, która kontrola będzie miała pierwszeństwo i co w sytuacji, gdy z przeprowadzonych kontroli wypłyną odmienne wnioski.

KL uważa, że brak jasnych zasad przeprowadzania kontroli, wynikających z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, najbardziej uderzy w małe podmioty prowadzące działalność leczniczą. Podmioty takie w ponad 90 proc. stanowią prywatne placówki, w których jedna osoba wykonuje szereg czynności medycznych i administracyjnych.

- Narażenie takiego podmiotu na możliwość prowadzenia kontroli, bez jasnego wskazania czasu jej trwania, albo w tym samym czasie, w którym prowadzona jest inna kontrola, może doprowadzić do paraliżu placówki i niemożności wykonywania przez nią czynności z zakresu ochrony zdrowia – wskazuje Konfederacja Lewiatan i proponuje pozostawienie zasad ogólnych, zgodnie z którymi przedsiębiorcy podlegają kontroli na zasadach określonych w przepisach ustawy o działalności leczniczej.

W ocenie KL nieuzasadniona jest także zmiana terminu „przedsiębiorstwo" na „zakład leczniczy". Taka modyfikacja wymusi dokonanie zmian w wielu aktach prawnych, w tym w dokumentach wewnętrznych podmiotów leczniczych. To natomiast będzie się wiązało z nieuzasadnionymi kosztami dotyczącymi m.in. zmiany pieczątek, czy tablic informacyjnych.

Więcej: Konfederacja Lewiatan

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH