• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Spółka partnerska lekarzy stomatologów, czy warto?

ms
10-02-2016, 09:02
Spółka partnerska lekarzy stomatologów, czy warto? Michał Grabiec radca prawny (foto: archiwum)
Spółka partnerska może stanowić dobrą formę prowadzenia praktyki dla lekarzy stomatologów, chcących wspólnie ponosić pewne koszty, inwestycje związane z funkcjonowaniem działalności zawodowej, przy zachowaniu jednak pełnej odrębności w zakresie odpowiedzialności za część zobowiązań powstałych przy realizowaniu obowiązków zawodowych.

Lekarze, w tym lekarze dentyści, mogą prowadzić praktykę zawodową wspólnie z innymi lekarzami w formie spółki partnerskiej. Jest to także powszechnie stosowana praktyka w przypadku zawodów prawniczych takich jak radcowie prawni czy adwokaci. Z takiej formy realizowania aktywności zawodowej często korzystają również architekci oraz doradcy podatkowi.

Odpowiedzialność
Niewątpliwym atutem spółki partnerskiej jest brak odpowiedzialności partnera za błędy medyczne popełnione przez drugiego lekarza, będącego partnerem w spółce. Jeżeli zatem lekarz dentysta na podstawie wyroku sądowego będzie musiał zapłacić pacjentowi odszkodowanie, wówczas obowiązek ten nie nie będzie dotyczył drugiego wspólnika.

Ta sama zasada dotyczy innych zobowiązań, które powstały w związku z prowadzeniem działalności zawodowej przez konkretnego partnera. W umowie spółki można natomiast rozszerzyć odpowiedzialność na innych partnerów (oczywiście po uzyskaniu zgody, wyrażonej w umowie spółki).

Odpowiedzialność majątkowa jednego ze wspólników rozciąga się także na błędy i zaniedbania pracowników (współpracowników) spółki, którzy podlegali kierownictwu konkretnego partnera. Znaczy to, że tylko partner, który kierował danym pracownikiem (np. asystentką stomatologiczną) poniesie odpowiedzialność za błąd popełniony przez tę osobę.

Jest to różnica pomiędzy spółką partnerską a spółką cywilną, czy jawną, w których to pełną odpowiedzialność za błędy jednego wspólnika poniosą pozostali wspólnicy oraz sama spółka.

W spółce partnerskiej wszyscy partnerzy (wraz ze spółką) odpowiadają natomiast za zobowiązania związane z funkcjonowaniem tej spółki (np. za koszty najmu i utrzymania lokalu, w którym prowadzony jest gabinet stomatologiczny). Jeżeli zatem spółka weźmie kredyt na wyposażenie gabinetów lekarskich, wówczas odpowiedzialność za to zobowiązanie ponosić będą wszyscy partnerzy. 

Reprezentacja
W spółce partnerskiej istnieje możliwość powołania zarządu lub określenie sposobu reprezentacji spółki w kontaktach zewnętrznych (zawieranie umów, zaciągnie kredytów, zakup środków trwałych). Wspólnicy mogą, w zasadzie w sposób dowolny, określić tryb postępowania przy tego typu czynnościach. W przypadku powołania zarządu, zasady jego działania opierają się na przepisach regulujących funkcjonowanie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W sytuacji gdy zarządu nie powołano, wówczas każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że inaczej uregulowano tę kwestię w umowie spółki. Umowna modyfikacja reprezentacji może polegać np. na obowiązku współdziałania dwóch lub większej liczby partnerów w zaciąganiu określonych kwotowo zobowiązań. 

POLECAMY W SERWISACH