• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rezydentury po nowemu nie dla lekarzy dentystów

ms
03-10-2017, 08:37
Rezydentury po nowemu nie dla lekarzy dentystów Rezydentury, co proponuje minister zdrowia (foto: pixabay)
Rezydenci rozpoczęli strajk głodowy przeciwko równie głodowym pensjom. Ich decyzji nie zmieniło nawet projektowane rozporządzenie ministra zdrowia, które ma przynieść nowe, wyższe stawki uposażeń. Sytuacji lekarzy dentystów projekt ten zasadniczo nie zmienia.

W zasadzie w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia z obszaru stomatologicznego w sposób szczególny wymieniona jest tylko stomatologia dziecięca, ale w przypadku tej specjalizacji podobnie było za czasów dotychczas obowiązujących przepisów. Co ilustrują poniższe tabele.

 

Projekt rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (projekt) w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:

1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury, zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określa załącznik nr 1.

2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury, zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w tym trybie po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określa załącznik nr 2.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2017 r.).

Minister Zdrowia 

 Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767).

Zgodnie z powyższym upoważnieniem, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury jest zróżnicowana, w zależności od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji w tym trybie, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępności świadczeń specjalistycznych dla pacjentów.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika zarówno z wejścia w życie ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1473), jak również z potrzeby zapewnienia większego dopływu lekarzy do specjalizacji w dziedzinach medycyny o szczególnym znaczeniu ze względów epidemiologicznych.

POLECAMY W SERWISACH