PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rezydentury – bez szans na wyższe uposażenia

ms
19-04-2016, 09:36
Rezydentury – bez szans na wyższe uposażenia Rezydentury niedofinansowane (foto: freeimages)
- Środki, przeznaczone w budżecie państwa na pokrycie kosztów szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów rezydentów, nie pozwalają na podwyższenie ich wynagrodzeń, bez jednoczesnego ograniczenia, liczby rezydentur - informuje wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz,

Poseł Marcin Horała chciał wiedzieć czy Ministerstwo Zdrowia planuje:
- wzrost wynagrodzenia, jakie uzyskują w ramach etatu rezydenckiego lekarze i lekarze dentyści z co najmniej 70 proc. do 110 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok;
- osiągnięcie docelowego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie szkolenia rezydenckiego na poziomie dwóch średnich krajowych;
- wprowadzenie ustawowych regulacji minimalnego wynagrodzenia za godzinę dyżuru medycznego wynikającego z umowy o pracę.

Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował o tym, o czym każdy lekarz i lekarz dentysta doskonale wie, a mianowicie że wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów, odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1498).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszych dwóch latach rezydentury wynosi 3170 zł, po dwóch latach rezydentury – 3458 zł, natomiast w dziedzinach określonych jako priorytetowe (rozporządzenie ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny, Dz. U. poz. 1489) wynosi odpowiednio – 3602 zł oraz 3890 zł.

Marek Tombarkiewicz nie pozostawił lekarzom i lekarzom  dentystom cienia nadziei, co do tego że będzie lepiej. Napisał on: aktualnie środki, przeznaczone w budżecie państwa na pokrycie kosztów szkolenia specjalizacyjnego lekarzy rezydentów (Fundusz Pracy oraz rezerwa celowa w ustawie budżetowej), nie pozwalają na podwyższenie wynagrodzenia, bez jednoczesnego ograniczenia przyznawanej przez ministra zdrowia liczby rezydentur.

Marek Tombarkiewicz, odpowiadając na pytanie dotyczące wprowadzenia ustawowych regulacji w zakresie minimalnego wynagrodzenia za godzinę dyżuru medycznego, wynikającego z umowy o pracę, w zasadzie na nie nie odpowiedział. Poinformował natomiast, iż w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęły się prace koncepcyjne zmierzające do zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności do zmiany zasad odbywania specjalizacji w taki sposób, aby uczynić ją bardziej dostępną dla medyków, bez uszczerbku dla jakości kształcenia specjalizacyjnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
wynagrodzenia   rezydentury  

POLECAMY W SERWISACH