PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przetarg: wylecz żołnierzy i orkiestrę wojskową

25-02-2013, 23:38
Lubelskie: wylecz żołnierzy i orkiestrę wojskową
Lubelskie: wylecz żołnierzy i orkiestrę wojskową
Do 4 marca dentyści z woj. lubelskiego mogą ubiegać się o kontrakt na świadczenie usług stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym z jednostek w Zamościu, Lublinie i Hrubieszowie

.

Ogłaszającym przetarg nieograniczony jest 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu. Przedmiotem konkursu jest: świadczenie usług stomatologicznych dla Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 32 WOG w Zamościu w roku 2013, czyli:

- Dowództwa Wielonarodowej Brygady (część polska) w Lublinie,

- Batalionu Dowodzenia WB (część polska) w Lublinie,

- Orkiestry Wojskowej w Lublinie,

- Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 8 września 2011 roku w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 210 poz. 1252), wojskowym przysługują one w zakresie:

1. oceny stanu układu stomatognatycznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywanego nie częściej niż 1x w roku,

2. stomatologii zachowawczej z endodoncją:

a. opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I-V według Blacka oraz ubytków pochodzenia nie próchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych i ćwieków okołomiazgowych;

b. leczenie endodontyczne z wypełnieniem wszystkich kanałów w zębach bocznych przedtrzonowych i trzonowych z wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych;

3. chirurgii stomatologicznej - resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych z dopełnieniem wstecznym;

4. chorób błon śluzowych i przyzębia:

a. kiretaż otwarty,

b. założenie opatrunku peridontologicznego,

c. usunięcie złogów nazębnych raz na kwartał w obrębie całego uzębienia.

O wyborze oferty decyduje najniższa cena. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających, można natomiast składać oferty częściowe. Zakończenie trwania zamówienia - 31.12.2013. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (od 200 do 400 złotych).

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetarg.army.mil.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 22-400 Zamość Budynek nr 27, pok. nr 14.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 13:00

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   przetargi   Przetargi  

POLECAMY W SERWISACH