PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Przetarg: stomatolog dla żołnierzy

14-03-2013, 00:01
Przetarg: stomatolog dla żołnierzy
Przetarg: stomatolog dla żołnierzy
Jednostka Wojskowa 1128 w Malborku ogłosiła przetarg na świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Oferty można składać do 21 marca.

Przetarg to szansa nie tylko dla gabinetów stomatologicznych z Malborka. Według kryteriów konkursu wykonawca powinien jednak dysponować placówką położoną nie dalej niż 10 km od siedziby zamawiającego.

Zakres oferty szczegółowo określa załącznik nr 1 (patrz poniżej). Wykonawca powinien zapewnić udzielanie świadczeń przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, oraz zagwarantować, że pomieszczenia ZOZ-u, w których przyjmowane będą osoby kierowane przez lekarzy zamawiającego, spełniają kryteria stawiane przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną lub Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (certyfikat sanepid-u) oraz będą dostępne dla pacjentów we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 - 10.30. Wykonawca powinien zapewnić bezpłatną dostępność do szatni. Oczekiwanie na przyjęcie w gabinecie stomatologicznym osób kierowanych przez lekarzy zamawiającego, nie powinno trwać dłużej niż 30 min.

O wyborze oferty decyduje najniższa cena. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania określono na 31. 12. 2013 roku.

Załącznik: Formularz ofertowy zał nr 1

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.22bot.wp.mil.pl.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 12:00,

Miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Jednostce Wojskowej 1128, ul. 17-go Marca 20, 82-200 Malbork, w budynku nr 1, w Kancelarii Jawnej pok. 118.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   przetargi   Przetargi  

POLECAMY W SERWISACH