PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przetarg na usługi stomatologiczne w ramach programu UE

ms
19-10-2017, 11:59
Przetarg na usługi stomatologiczne w ramach programu UE Przetarg na usługi stomatologiczne (foto: pixabay)
Przedmiotem zamówienia są usługi stomatologiczne, nierefundowane przez NFZ, realizowane w formie voucherów imiennych dla uczestników projektu "Stawiam na zmiany" (w liczbie 146 szt.).

Wykonanie usługi odbędzie się po zatwierdzeniu przez zamawiającego planu leczenia dostarczonego przez wykonawcę, po przeglądzie stomatologicznym uczestników projektu u lekarza dentysty.

Lista usług objętych przedmiotem zamówienia:
- przegląd stomatologiczny obejmujący również instruktaż higieny jamy ustnej;
- leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem od jednego do trzech kanałów;
- opracowanie i odbudowa ubytku zęba kompozytem światłoutwardzalnym od jednej do trzech powierzchni;
- znieczulenie miejscowe powierzchniowe;
- znieczulenie miejscowe nasiękowe;
- znieczulenie przewodowe;
- opatrunek leczniczy;
- mikroproteza acetylowa do pięciu zębów;
- zdjęcie pantomograficzne;
- zdjęcie zębowe w technice kąta prostego;
- inne procedury dostosowane do potrzeb leczenia stomatologicznego uczestnika.

Cena przeglądu stomatologicznego wliczona jest w wartość vouchera.

Na przegląd stomatologiczny uczestnik projektu kierowany jest do wykonawcy na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika Biura Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Na dokumentację wykonanego zamówienia składa się:
Wykaz uczestników z danymi osobowymi (imię i nazwisko, nr PESEL).
Kosztorysy wykonania usług indywidualnych dla każdego uczestnika projektu.
Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przekazanie zamawiającemu informacji dotyczących rodzaju i ilości realizowanych usług.

Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonania przeglądu stomatologicznego uczestników projektu na podstawie listy osób uprawnionych do skorzystania z usługi;
- dostarczenia zamawiającemu voucherów na usługi stomatologiczne, które będą do zrealizowania we wskazanej placówce medycznej na terenie Chorzowa;
- poniesienia kosztu wykonania i dostarczenia voucherów;
- wystawienia voucherów imiennych wraz z kwotą vouchera w ciągu pięciu dni od dnia przeglądu stomatologicznego danego uczestnika i dostarczenie ich do Biura Projektu "Stawiam na zmiany" mieszczącego się w Chorzowie przy ul. Powstańców 70.;
- ochrony danych osobowych użytkowników voucherów zgodnie z zapisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz.922); 
- wystawienia duplikatu vouchera w przypadku jego nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia przez uczestnika projektu w wysokości proporcjonalnej (kwota pozostająca do wykorzystania); 
- weryfikowania każdorazowej wizyty na podstawie dokumentu tożsamości; 
- do zamieszczenia oznakowania dostarczonego przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi przez wykwalifikowany personel lekarski, pielęgniarski i inny personel medyczny.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza dentysty lub posiadać wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia 
Wykonawca powinien dysponować wysokiej jakości sprzętem medycznym.

SŁOWA KLUCZOWE
UE   opieka stomatologiczna seniorów  

POLECAMY W SERWISACH