• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przetarg na profilaktyczne usługi stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

ms
20-09-2017, 11:38
Przetarg na profilaktyczne usługi stomatologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Przetarg na profilaktykę stomatologiczną osób niepełnosprawnych (foto: pixabay)
Świadczeniodawcy mogą wziąć udział w akcji profilaktyki stomatologicznej u osób niepełnosprawnych intelektualnie zamieszkałych na terenie Kalisza (trwa przetarg).

Przedmiot zamówienia:
- przeprowadzenie w gabinecie stomatologicznym przeglądu jamy ustnej niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Kalisza,
- prowadzenie ewidencji uczestników wraz z niezbędną dokumentacją medyczną,
- uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego na dokonanie przeglądu,
- przekazanie po wizycie rodzicom/opiekunom prawnym wytycznych dotyczących odpowiednich działań zapobiegawczych dostosowanych do konkretnych problemów pojawiających się w jamie ustnej oraz zębach pacjenta.

Termin realizacji zadania: październik, listopad 2017 r.

Miejsce realizacji: wskazane przez wykonawcę.

Wartość zapytania: 10 tys. zł

Przygotowanie oferty: wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien przygotować i złożyć u zamawiającego ofertę zawierającą dane oferenta oraz cenę jednostkową brutto za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać:
- kwalifikacje poświadczone dyplomem ukończenia studiów wyższych,
- doświadczenie w pracy z pacjentem upośledzonym umysłowo (oświadczenie, opis, referencje),
- miejsce oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

Kryterium wyboru oferty:
- cena brutto przeprowadzenia przeglądu jamy ustnej 4 pkt.
- doświadczenie w pracy z pacjentem upośledzonym umysłowo 4 pkt.
- warunki lokalowe 1 pkt
- dostępność 1 pkt

Terminy:
- złożenie oferty 28 września 2017 r. do godziny 15.00
- wybór wykonawcy 4 października 2017 r. do godziny 15.00

Kontakt: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz pok.120.

Joanna Sawulska -Krzykacz tel. 48 627654488, e mail: jkrzykacz@um.kalisz.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH