PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Profilaktyka stomatologiczna kobiet w ciąży - stać cię na to!

25-03-2013, 00:01
Profilaktyka stomatologiczna kobiet w ciąży - stać cię na to!
Profilaktyka stomatologiczna kobiet w ciąży - stać cię na to!
Dentyści, którym leży na sercu zdrowie jamy ustnej kobiet w ciąży, mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Nabór będzie trwał do 31 maja 2013 r.

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór wniosków w ramach programu operacyjnego PL 07 ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

W ramach programu dentyści mogą ubiegać się o pieniądze z działania Poprawa opieki perinatalnej świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń, w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla kobiet ciężarnych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe stanowiące osoby prawne i działające w interesie publicznym, w tym:

- podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie,

- podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie,

- instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,

- uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,

- domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,

- organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

UWAGA: Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą aplikować o dofinansowanie w konkursie pod warunkiem funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia tj. muszą posiadać kontrakt z NFZ lub funkcjonować w ramach innego systemu publicznych świadczeń zdrowotnych.

Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wyniesie 194 616 833 PLN.

Warto wiedzieć, że:

Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych w projekcie nie może przekroczyć 70% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna wysokość kosztów zarządzania wynosi 10% ogólnej wartości kosztów kwalifkowalnych projektu.
Budżet projektu musi uwzględniać środki finansowe na informację i promocję, które będą wystarczające do spełnienia wymogów zawartych w Wymogach dotyczących Informacji i Promocji dostępnych na stronie www.zdrowie.gov.pl.
Maksymalna wysokość środków na rezerwę w budżecie projektu wynosi 5% ogólnej wartości kosztów kwalifkowalnych projektu. Środki mogą być przeznaczone na nieprzewidziane wydatki, zgodnie z art. 6.7.3 k) Regulacji.

Szczegółowe informacje o konkursie, kryteria naboru wniosków, wzór wniosku aplikacyjnego, wzory załączników oraz odpowiednie wytyczne zawarte są w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH