PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Profilaktyka i leczenie próchnicy u dzieci w gminie Jabłonna za 110 tys. zł

js
19-01-2016, 12:02
Profilaktyka i leczenie próchnicy u dzieci w gminie Jabłonna za 110 tys. zł Kto zajmie się profilaktyką i leczeniem próchnicy u dzieci w gminie Jabłonna (foto: freeimages)
Wójt Gminy Jabłonna ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w gminie Jabłonna w 2016 r. w zakresie: Profilaktyka i leczenie próchnicy u dzieci ze szkół podstawowych klasy I-VI z terenu gminy Jabłonna.

Kwalifikacje wymagane od realizatorów: 
lekarz dentysta, lekarz specjalista stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej.

Niezbędne wyposażenie i warunki udzielania świadczeń:
pomieszczenie i wyposażenie muszą odpowiadać standardom określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.739).

Koszt realizacji programu w 2016 r.:
110 tys. zł - środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Jabłonna.

Termin zgłaszania ofert: 25 stycznia 2016 r.

Termin realizacji programu:
od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2016 r.

Uczestnicy tego przetargu proszeni są o skalkulowanie kosztów jednostkowych realizacji wymienionych procedur.

Przedmiotem programu jest przeprowadzenie stomatologicznych zabiegów profilaktyczno - leczniczych u dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych, poprzez realizację dwóch zadań:

Zadanie 2.1 Profilaktyka i leczenie próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych. Realizacja programu w gabinecie stomatologicznym na terenie wsi Jabłonna.

Koszt realizacji: 56 tys. zł

Zadanie 2.2 Profilaktyka i leczenie próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna uczęszczających do szkól podstawowych. Realizacja programu poprzez udzielanie świadczeń stomatologicznych w gabinetach stomatologicznych na terenie miejscowości Chotomów.

Koszt realizacji: 54 tys. zł

Płatnik zainteresowany jest, aby w ramach ogłoszonego przetargu, zrealizowane były usługi:

procedura 1: przegląd,  instruktaż higieny jamy ustnej oraz czyszczenie gabinetowe;
procedura 2: zabieg lakowania (1 ząb);
procedura 3: zabieg zachowawczy -  (dowolny ząb, dowolna lokalizacja, ewentualnie RTG punktowe, ewentualnie znieczulenie miejscowe lub przewodowe, materiał kompozytowy światło utwardzalny, w uzasadnionych sytuacjach klinicznych materiał o charakterze opatrunku);
procedura 4: zabieg chirurgiczny – ekstrakcja (dowolny ząb mleczny lub stały z wykluczeniem zębów nr 8 góra lub dół), w procedurę wliczone jest znieczulenie miejscowe lub przewodowe;
procedura 5: leczenie kanałowe.

Populacja objęta programem:
bezpośrednimi adresatami programu są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Jabłonna uczęszczające do szkół podstawowych.

Opis realizacji programu
1. Rozpropagowanie i nagłośnienie programu - zapoznanie rodziców, dzieci oraz placówki szkolne z założeniami programu.
2. Wykonywanie świadczeń profilaktyczno -  leczniczych, w tym:
a) zabiegi stomatologiczne zachowawcze,
b) zabiegi stomatologiczne chirurgiczne.

Cele szczegółowe
1. Przeciwdziałanie rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży.
2. Zwiększenie dostępności świadczeń stomatologicznych.

Przewidywane rezultaty programu
1. Zwiększenie odsetka dzieci ze zdrowotnym uzębieniem i przeziębieniem.
2. Zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem stomatologicznym.

Kontakt: Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Gminy Jabłonna, tel. 22 767 73 46, b.wojciechowska@jablonna.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH