PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezes ORL w Warszawie o programie ubepieczeń

en
08-09-2016, 13:01
Prezes ORL w Warszawie o programie ubepieczeń Program ubezpieczeń pod patronatem OIL w Warszawie (fot. pixabay)
Ponad 16 tys. lekarzy i lekarzy dentystów skorzystało z programu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, zorganizowanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Program ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,  prowadzony przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, jest przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków OIL, którzy opłacają składkę na samorząd lekarski. Program nadal budzi wiele pytań. Na te, które pojawiają się najczęściej odpowiada Andrzej Sawoni prezes ORL w Warszawie. 

Dla kogo?
Warunki programu spełniają normy określone w rozporządzeniu ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293, poz. 1729). Dotyczą one każdego lekarza i lekarza dentysty prowadzącego praktykę zawodową (posiadającego zarejestrowaną działalność gospodarczą, ustawowo zobowiązanego zatem do zawarcia umowy ubezpieczenia OC);

Jakie ryzyka?
Warunki programu ubezpieczenia organizowanego przez Izbę obejmują ryzyka wynikające z udzielania świadczeń medycznych przez lekarza i lekarza dentystę, także takiego, który nie prowadzi praktyki w żadnej formie (tj. nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej). Oznacza to, że także taki lekarz i lekarz dentysta może przystąpić do programu organizowanego przez Izbę na zasadach ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu (w tej grupie znajdują się m.in. lekarze pracujący jako wolontariusze, na umowach zlecenia, czy umowie o pracę).

Zgodnie z warunkami izbowego programu ubezpieczenia miejscem wykonywania świadczeń medycznych przez lekarza i lekarza dentystę jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Jakie warunki ma spełniać ubezpieczenie nadwyżkowe?
Przystąpienie do programu ubezpieczenia organizowanego przez Izbę nie ogranicza możliwości lekarza i lekarza dentysty przystąpienia we własnym zakresie do dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenia nadwyżkowe).

W przypadku przystąpienia przez lekarza i lekarza dentystę do ubezpieczenia nadwyżkowego w takiej  polisie powinny się znaleźć następujace zapisy:

- potwierdzenie przez ubezpieczyciela zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej,
- potwierdzenie przez ubezpieczyciela zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jeżeli szkody nie mogą być zaspokojone z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, której obowiązek zawarcia wynika z ustawy o działalności leczniczej albo z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej.

Przepisy te pozwalają zachować realność zawartej polisy (w przypadku wystąpienia roszczenia odszkodowawczego ubezpieczony lekarz będzie chroniony na umówionych warunkach).

Więcej: oilwaw.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
OIL Warszawa   ubezpieczenia  

POLECAMY W SERWISACH