PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Potrzebny specjalista w Sekcji Stomatologii w Zachodniopomorskim OW NFZ

NFZ/ms
17-10-2014, 13:35
Potrzebny specjalista w Sekcji Stomatologii w Zachodniopomorskim OW NFZ Siedziba Zachodniopomorskiego NFZ (źródło: Google Maps)
Kandydaci na stanowisko specjalisty w Sekcji Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ w Szczecinie muszą przesłać dokumenty do 23 października 2014 r.

Do obowiązków specjalisty należeć będą:
- udział w postępowaniach konkursowych i renegocjacjach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwa stomatologicznego;
- dokonywanie okresowej oceny dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecznictwa stomatologicznego na obszarze działania Oddziału;
- wprowadzanie umów do systemu informatycznego;
- prowadzenie w systemie informatycznym bazy danych świadczeń opieki medycznej oraz czuwanie nad jej aktualnością;
- udział w procesie planowania zakupów świadczeń opieki zdrowotnej;
- udział w procesie sporządzania planu kontroli świadczeniodawców, w szczególności w określaniu tematu oraz celu kontroli;
- analiza danych na potrzeby sprawozdawczości Oddziału, dotycząca zakresów i kodów świadczeń;
- przygotowywanie projektów odpowiedzi merytorycznych na zapytania, wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców;
- ocena zasadności wykazania w raportach statystyczno-medycznych świadczeń zrealizowanych przez świadczeniodawcę w ramach umowy z Oddziałem NFZ;
- przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen, wniosków, informacji oraz wszelkich innych pism, w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie - wyższe medyczne w zakresie stomatologii;
- doświadczenie zawodowe - min. 3-letni staż pracy w zakładach opieki zdrowotnej lub praktykach zawodowych.

Pozostałe wymagania:
- znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej;
- dobra znajomość obsługi komputera;
- umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych;
- umiejętność analitycznego myślenia;
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny i CV
- oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających min. 3-letni staż pracy w zakładach opieki zdrowotnej lub praktykach zawodowych.

Wysyłka dokumentów na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405a z dopiskiem: Oferta pracy - WSOZ/36/2014.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kariera   OW NFZ w Szczecinie  

POLECAMY W SERWISACH