PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Potrzebne: unity, autoklawy i materiały stomatologiczne

jsz
24-04-2014, 11:18
Potrzebne: unity, autoklawy i materiały stomatologiczne Potrzebne: unity, autoklawy i materiały stomatologiczne (foto: freedigitalphotos)
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie zamawia unity i autoklawy; Warszawski Uniwersytet Medyczny - wyroby stomatologiczne a SPZOZ Warszawa - Białołęka - artykuły stomatologiczne.

Unity i autoklawy dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
Zamówienie dotyczy dostawy i montażu dwóch unitów stomatologicznych oraz autoklawu stołowego wraz ze stacją uzdatniania wody.
Kod cpv: 331260009
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
Data składania ofert: 28 kwietnia 2014, godz. 10.00
Termin związania ofertą:30 dni

Kontakt:
Chrzanów
ul. Sokoła 19
tel. 32 6240325
www.zla-chrzanow.pl
e-mail: zla@chrzanow.pl

 

Wyroby stomatologiczne dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów stomatologicznych w podziale na dziewięć części zamówienia, w ramach których przewidziane są dostawy wyrobów stomatologicznych stosowanych w stomatologii:
Pakiet 1 - Dostawa chloranu 2 proc., tlenku cynku, sączków papierowych, pilników ręcznych;
Pakiet 2 - Dostawa ubistesinu forte 4%, końcówek do ssaka itp.;
Pakiet 3 - Dostawa pensety tkankowej, raspatora, dźwigni, retratora itp.;
Pakiet 4 - Dostawa ostrzy do skalera;
Pakiet 5 - Dostawa krążków soflex, gumek, rękawów do sterylizacji, materiałów odbudowujących, pasty do czyszczenia i polerowania zębów, wytrawiaczy itp.;
Pakiet 6 - Dostawa klamr do koferdamu, chloranu 2 proc., chloranu 5,25 proc., końcówek do skalera endodontycznego, pilników, sączków itp.
Pakiet 7 - Dostawa tuby ssącej, nici do szycia, uchwytów i ostrz do skalpela;
Pakiet 8 - Dostawa matryc kolagenowych;
Pakiet 9 - Dostawa zgrzewarki;

Zamawiający wskazując na producenta wyrobów stomatologicznych, z których korzysta mając w szczególności na uwadze ich zadawalającą jakość, dopuszcza możliwość złożenia oferty na wyroby równoważne tj. innych producentów, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdej z tych pozycji wykonawca wykaże, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania opisane przez zamawiającego, w szczególności mając na uwadze ich jakość.
Potwierdzeniem spełnienia powyższego będzie załączenie testów porównawczych lub przedstawienie innych argumentów (pozacenowych) odnoszących się do jakości, przemawiających za wyborem wyrobów oferowanych.

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw objętych:
Pakietem 1,2 do Katedry Protetyki Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa Pawilon XIA tel. 22 502 18 86 (1S12)
Pakietem 3,4 do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 22 502 20 99 (1S14)
Pakietem 5 do Zakładu Stomatologii Dziecięcej ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tel. 00 502 20 31 (1S17)
Pakietem 6 do Zakładu Stomatologii Zintegrowanej ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa tek. 22 502 20 32 (1S31)
Pakietem 7,8,9 do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel. 22 502 12 42. (1S113).

POLECAMY W SERWISACH