PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poszukiwani dostawcy materiałów stomatologicznych

ms
27-03-2014, 07:51
Poszukiwani dostawcy materiałów stomatologicznych Poszukiwani dostawcy materiałów stomatologicznych (foto: Fotolia)
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Lublinie - zamawiają materiały stomatologiczne.

Przedmiot przetargu
Dostawa materiałów stomatologicznych do wypełnień dla SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie.

Towar musi być:
- nowy;
- pochodzić minimum z 2013 roku;
- pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych;

Towar musi posiadać:
- dokumenty wymagane przepisami: ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE);
- odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski: - wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania na terenie Polski;
- pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym - wydane przez ministra zdrowia lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym - wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji (od 1 maja 2011 roku) ustawa z 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ
Kod cpv: 331418008

Data składania ofert: 2 kwietnia 2014 r., godz. 9:00
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
ul. Montelupich 4
31-155 Kraków
tel. 012 4245424
www.uks.com.pl
e-mail: emroczek@uks.com.pl

***
Przedmiot przetargu
Dostawa materiałów stomatologicznych i protetycznych:
pakiet 1 - frezy, różyczki, tarcze, drut do wiązania
pakiet 2 - szyna nazębna
pakiet 3 - akcesoria do skanera VistaScan Mini firmy Durr Dental
pakiet 4 - łyżki wyciskowe nazębne aluminiowe

Data składania ofert: 4 kwietnia 2014 r., godz. 9:00,
Czas trwania zamówienia: 24 miesięcy
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Francuska 20 - 24
40-027 Katowice
budynek nr 6 (dyrekcja), pokój nr 2

*** 

Przedmiot przetargu

Dostawa leków, produktów do stomatologii i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ w Lublinie

Data składania ofert: 2 kwietnia 2014 r., godz. 10:00,
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

POLECAMY W SERWISACH