PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Pomorskie: ogłoszono przetarg na usługi stomatologiczne dla żołnierzy

17-01-2013, 00:12
Pomorskie: ogłoszono przetarg na usługi stomatologiczne dla żołnierzy (fot. sxc.hu)
Pomorskie: ogłoszono przetarg na usługi stomatologiczne dla żołnierzy (fot. sxc.hu)
W Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi stomatologiczne dla żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Termin składania ofert mija 23 stycznia br.

W Biuletynie Zamówień Publicznych można znaleźć informacje o przetargach i zamówieniach dla branży stomatologicznej, ale w większości przypadków przeznaczone są dla producentów lub dystrybutorów. Zdarzają się jednak oferty dla gabinetów, tym razem o możliwość dodatkowej pracy mogą ubiegać się dentyści z województwa pomorskiego. Prawdopodobnie najwięcej kryteriów określonych w treści przetargu ma szansę spełnić gabinet z Pruszcza Gdańskiego, ponieważ zamówienie dotyczy żołnierzy z miejscowej jednostki.

Kto ogłasza przetarg

Ogłaszającym przetarg nieograniczony jest Jednostka Wojskowa 1128 z Malborka. Przedmiotem zamówienia są usługi stomatologiczne dla 70 żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia nr 18350/2013 są:

1) Stomatologia zachowawcza z endodoncją
2) Opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I do V według Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych , cementów glasjonomerowych i ćwieków okołomiazgowych
3) Leczenie endodondyczne z wypełnieniem wszystkich kanałów zębach bocznych przedtrzonowych i trzonowych wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych
4) Chirurgia stomatologiczna - resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych z dopełnieniem wstecznym
5) Choroby błon śluzowych i przyzębia
6) Kiretaż otwarty
7) Założenie opatrunku peridontologicznego
8 ) Usunięcie złogów nazębnych raz na kwartał w obrębie całego uzębienia

Uwagi

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej lub wariantowej, natomiast przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. Zakończenie wykonania zamówienia określono na 31.12.2013. Nie przewiduje się udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Informacje administracyjne

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.22blot.wp.mil.pl/pl/index.html

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, można uzyskać w Jednostce Wojskowej 1128 przy ulicy 17 Marca 20, budynek numer 1, pokój nr 302.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2013, godzina 12:00.

Miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Jednostce Wojskowej 1128, ul. 17-go Marca 20, 82-200 Malbork, w budynku nr 1, w Kancelarii Jawnej pok. 118.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   przetargi   Przetargi  

POLECAMY W SERWISACH