PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Polska Wschodnia: gabinety dentystyczne mają szanse na unijne wsparcie

ms
24-09-2015, 08:10
Polska Wschodnia: gabinety dentystyczne mają szanse na unijne wsparcie Kamil Kuczewski
- O dotacje unijne dla właścicieli gabinetów dentystycznych jest coraz trudniej. Teraz o pieniądze mogą starać się placówki z programu 1.3.1 należące do tzw. Polski Wschodniej, czyli te funkcjonujące w woj.: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim – zastrzega Kamil Kuczewski, trener rozwoju placówek medycznych „Dental Way”.

Właśnie tych pięć województw objętych jest programem Polska Wschodnia, a jednym z programów, z których mogą skorzystać placówki medyczne w Polsce Wschodniej jest poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Kamil Kuczewski przypomina, że z wnioskami o unijne pieniądze trzeba się spieszyć, gdyż termin aplikowania mija z końcem października 2015 r. Kolejny nabór zaplanowano w 2016 r., a zatem ponownie będzie można ubiegać się o to dofinansowanie.

Oto podstawowe zasady funkcjonowania programu Podziałanie 1.3.1 Wdrażanie Innowacji w MSP. 
Cel działania: Zwiększenie potencjału firmy w realizowaniu wdrażania innowacyjnych usług i produktów poprzez innowacyjny sprzęt, technologie, know-how, zakup patentów, licencji itp. 
Poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mają na celu wdrożenie innowacji.

Pieniądze można przeznaczyć na:
- przygotowanie do wdrożenia;
- zakup praw patentowych;
- nabycie technologii, know-how;
- pozyskanie licencji w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej w celu wdrożenia wyników prac B+R;
- przeprowadzenie prac dostosowawczych;
- wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej;
- nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
- sfinansowanie robót i kosztów zakupu materiałów budowlanych.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: mikro-, małe przedsiębiorstwa - 70 proc. średnie przedsiębiorstwa - 60 proc.
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.
Maksymalna wartość dofinansowania: 7 mln zł.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 30 sierpnia 2015 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 października 2015 r.
Czas oceny: 90 dni, liczone od zamknięcia naboru wniosków.
Alokacja środków na działanie: 100 mln EUR.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy:
- o statusie: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo;
- zatrudniający, co najmniej pięciu pracowników w ostatnim roku obrotowym;
- którzy przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęli przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł w skali roku;
- należący, od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (stowarzyszenia, konsorcjum, grupy zakupowej).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH