• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Paragon bez nadmiernych szczegółów

js
07-07-2015, 09:18
Paragon bez nadmiernych szczegółów Usługi medyczne na paragonie (foto: pixabay)
Lecznica wiodła spór z ministrem finansów na temat stopnia szczegółowości danych dotyczących usług, które powinny być zawarte na paragonie. Ostatecznie rację spółce przyznał WSA w Warszawie. To informacje istotne także dla lekarzy dentystów.

Podmiot leczniczy wydawał pacjentom paragony z następującymi nazwami usług: - konsultacja medyczna VAT zw., konsultacja w zakresie medycyny estetycznej – VAT 23 proc., zabieg medyczny VAT zw., zabieg medycyny estetycznej – VAT 23 proc., zabieg kosmetyczny – VAT – 23 proc., zabieg chirurgii plastycznej VAT zw., zabieg chirurgii plastycznej estetycznej – VAT 23 proc.

W ocenie właścicieli lecznicy, zamieszczenie na paragonach informacji jaka dokładnie procedura medyczna została wykonana może narazić pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej osobom nieuprawnionym. Tym samym zamieszczanie szczegółowych informacji na paragonie fiskalnym nie jest konieczne, gdyż lekarze muszą prowadzić dokumentację medyczną zawierającą szczegółowy zapis wykonanych procedur.

Minister finansów uznał, że nazwy usług medycznych, jakie spółka umieszcza na paragonach, nie spełniają wymogów rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Minister finansów wyjaśnił, że podatnik powinien wystawiać paragony, zawierające nazwy towarów na tyle szczegółowe, żeby - z jednej strony - pozwalały organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowości rozliczenia podatku, a z drugiej - zapewniały konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów.

MF uznał, iż proponowane nazwy nie identyfikują sprzedawanej usługi w sposób wystarczająco jednoznaczny i precyzyjny, gwarantujący klientowi otrzymanie dokumentu potwierdzającego jaki rodzaj usługi nabył, gdyż wskazane nazwy dotyczą szerokiej grupy usług lub towarów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił poglądu ministra finansów. WSA argumentował, że przepis par. 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących obliguje do wyznaczenia takiej nazwy towaru lub usługi, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpliwości, co do rodzaju towaru lub usługi. Ustawodawca nie zawarł jednak żadnych dodatkowych wymogów, dla określenia pojęcia "nazwa towaru lub usługi", w szczególności nie wskazał, iż paragony fiskalne, drukowane przez kasy rejestrujące, mają zawierać nazwy jednostkowe, czy też nazwy, które miałyby charakter szczegółowy.

Sąd stwierdził, że przyjęta przez lecznicę metodologia nadawania nazw usługom medycznym na paragonach fiskalnych, nie narusza par. 8 ust.1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Zasady, dotyczące stosowania nazewnictwa spełniającego wymóg jednoznacznego identyfikowania towarów i usług, nie wykluczają stosowania przez podatników nazewnictwa zapewniającego bardziej szczegółowe rozróżnienie towarów. Stosowanie jednak rozbudowanego nazewnictwa ma dla podatników, znaczenie fakultatywne.

Sygn. akt III SA/Wa 2674/14

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kasa fiskalna   paragon   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH