PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Opłaty za prowadzenie egzekucji przeciwko podmiotom leczniczym muszą być wysokie!

ms
23-09-2015, 08:07
Opłaty za prowadzenie egzekucji przeciwko podmiotom leczniczym muszą być wysokie! Komornicza egzekucja (foto: pixabay)
NRL wystąpiła z apelem o zmianę przepisów, określających wysokość opłaty pobieranej za prowadzenie egzekucji przeciwko podmiotom wykonującym działalność leczniczą (w razie gdy egzekucja jest skierowania do wierzytelności tego podmiotu wobec NFZ lub polega na zajęciu rachunku bankowego).

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości nie daje złudzeń, że nastąpić może obniżka opłat egzekucyjnych. Dlaczego? Po prostu z opłat ... muszą utrzymać się komornicy i kancelarie komornicze.

Departament Legislacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości wyjaśnił, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 790) w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku wyegzekwowania świadczenia, wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
W aktualnym stanie prawnym maksymalna opłata egzekucyjna, w przypadku skierowania egzekucji do rachunku bankowego Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowi więc równowartość dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, natomiast w przypadku skierowania jej do wierzytelności przysługujących wobec podmiotu medycznego - trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Opłata egzekucyjna nie stanowi wyłącznie wynagrodzenia komornika za czynności podejmowane w sprawie, w której została wyegzekwowana, stąd nie może być powiązana tylko i wyłącznie z nakładem pracy komornika w danym przypadku. W obecnym stanie prawnym służy ona bowiem do utrzymania całego systemu egzekucji sądowej, co wynika z art. 34 i art. 35 u.k.s.e.

Komornik, mimo iż jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, nie otrzymuje środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów działalności egzekucyjnej, które to pokrywa właśnie z wyegzekwowanych opłat. Ustalenie opłat sądowych na zbyt niskim poziomie prowadziłaby zatem do sytuacji, w której komornicy musieliby finansować egzekucję z własnego majątku, konsekwencją czego mogłaby być likwidacja kancelarii komorniczych i w efekcie załamanie całego systemu egzekucji sądowej w sprawach cywilnych.

W świetle powyższego nie wydaje się być możliwe obniżenie opłat egzekucyjnych w rozpatrywanych przypadkach do proponowanej maksymalnej wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jest jednak światełko w tunelu, gdyż Ministerstwo Sprawiedliwości pisze, że w Sejmie toczą się prace legislacyjne nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk sejmowy nr 1842), w którym przewidziano w szczególności szereg zmian w zakresie wysokości opłat egzekucyjnych, w tym obniżenie wysokości opłat pobieranych przez komorników w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego i z wierzytelności.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   opłaty   zarządzanie praktyką dentystyczną  

POLECAMY W SERWISACH