• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

OIL w Warszawie: grupowe ubezpieczenie OC także dla tych, którzy nie opłacają składek na samorząd

ws
02-09-2015, 10:24
OIL w Warszawie: grupowe ubezpieczenie OC także dla tych, którzy nie opłacają składek na samorząd OC dla lekarzy dentystów z OIL Warszawa (foto: pixabay)
Lekarze i lekarze dentyści, którzy nie mogli skorzystać, z oferowanego przez OIL w Warszawie, grupowego ubezpieczenia OC, bo nie opłacali składek na samorząd w pełnej wysokości, bądź byli z nich zwolnieni - mają możliwość skorzystania od 1 września z takiego ubezpieczenia.

Lekarze i lekarze dentyści, którzy nie spełniali kryterium włączenia do programu ubezpieczeniowego, bowiem nie opłacają składki na samorząd w wysokości 60 zł miesięcznie (albo są z tego obowiązku zwolnieni, albo płacą ją w wysokości 10 zł), mogą teraz skorzystać z oferty ubezpieczenia grupowego.

Każdy lekarz czy lekarz dentysta musi jednak pamiętać, że przed uzyskaniem polisy, powinien uzupełnić ewentualne zaległości w składkach na samorząd.

Możliwe są dwa warianty ubezpieczenia, w zależności od formy wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie obowiązkowe (dla lekarzy i lekarzy dentystów zobowiązanych na mocy prawa do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – czyli przede wszystkim tych, którzy prowadzą praktyki lekarskie).

Warunki tego ubezpieczenia reguluje rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 293 poz. 1729).

Ubezpieczenie dobrowolne (dla tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie są zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na mocy powyższego rozporządzenia – czyli przede wszystkim zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innych umów w podmiocie wykonującym działalność leczniczą).

Warunki tego ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy, ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 Zarządu PZU SA z 27 grudnia 2011 r.

Suma gwarancyjna w obydwu wariantach jest taka sama: 75 tys. EUR - w przypadku jednego zdarzenia oraz 350 tys. EUR - w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

Skorzystanie z oferty programu nie wyklucza zawarcia, po uiszczeniu dodatkowej opłaty, indywidualnej dodatkowej polisy ubezpieczenia. Z takiej opcji mogliby skorzystać np. lekarze dentyści, zajmujący się medycyną estetyczną (wszyscy ci, którzy swoje ryzyko oceniają na wyższe niż zawarte w proponowanej sumie gwarancyjnej).

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie jest pierwszą okręgową izbą lekarską, która swoim członkom zaproponowała ubezpieczenie OC w ramach składki.

Partnerski program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków OIL jest realizowany dzięki podpisanej przez ORL w Warszawie umowie z PZU SA.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH