PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Oferta dla dentystów: program profilaktyczny w Łodzi

uml, ms
14-04-2015, 14:16
Oferta dla dentystów: program profilaktyczny w Łodzi Program profilaktyki próchnicy w Łodzi (foto: sxc.hu)
Prezydent Łodzi ogłosił konkurs ofert na realizację „Miejskiego programu profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia" w 2015 r.

Program ma być realizowany w okresie od 4 maja 2015 r. do 30 listopada 2015 r. Badaniami zostanie objętych ok. 1,5 tys. dzieci zamieszkałych na terenie Łodzi w wieku ok. 11-14 lat.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta na realizację tego zadania wynosi 69.594,00 zł.

Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać m.in. dane obejmujące:
- nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
- miejsce realizacji badań w ramach zadania (jeśli jest inny niż adres oferenta);
- określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
- informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
- proponowaną liczbę dzieci, którą oferent może przebadać w ramach zadania;
- ceny jednostkowe za zrealizowanie poszczególnych usług medycznych u jednego dziecka;
- całkowity koszt realizacji świadczeń.

Konieczne jest także oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi do 17 kwietnia 2015 r., do godz. 16.00.
Otwarcie ofert: 23 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Program ten mogą realizować podmioty funkcjonujące na terenie Łodzi.
Kontakt: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 114 (tel. 42 638 47 22).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH