PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL chce jasnej interpretacji w sprawie paragonów wydawanych przez lekarzy

23-04-2013, 00:01
NRL chce jasnej interpretacji w sprawie paragonów wydawanych przez lekarzy (fot: Andrzej Wawok/PTWP)
NRL chce jasnej interpretacji w sprawie paragonów wydawanych przez lekarzy (fot: Andrzej Wawok/PTWP)
Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się w imieniu samorządu lekarskiego do ministra finansów z prośbą o wydanie z interpretacji, która jasno odpowie na pytanie jak szczegółowe dane, identyfikujące usługę, powinien wpisać na paragonie fiskalnym lekarz lub lekarz dentysta prowadzący działalność leczniczą. Miałoby to pomóc w uniknięciu rozbieżnego stosowania przepisów przez organy podatkowe.

Samorząd uważa, że o tym, jak dalece szczegółową treść należy umieszczać w paragonie fiskalnym powinny decydować zapisy ustawy o podatku od towarów i usług. A mówią one o tym, że zadaniem kasy ma być prawidłowe ewidencjonowanie obrotu dla celów podatku VAT, a nie nakładanie na podatników obowiązku drobiazgowego dokumentowania na paragonie fiskalnym szczegółów wykonanej usługi. Sprawa nie jest jednak tak prosta.

Czytaj także: 

Paragon fiskalny od dentysty: nowe wytyczne, stare wątpliwości

Paragon fiskalny: jak opisać usługę dentystyczną

Zmiany z początkiem kwietnia

Naczelna Izba Lekarska przyjmuje, że pod rządami przepisów obowiązujących do 1 kwietnia 2013 r. ugruntowane było stanowisko, iż w przypadku usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów wystarczające było wpisanie na paragonie fiskalnym jedynie informacji, że udzielono usługi medycznej (wraz z dodatkowym oznaczeniem pozwalającym odróżnić usługi medyczne zwolnione od VAT od usług opodatkowanych VAT). Wykładnia taka jest zgodna z funkcją przepisów wprowadzających obowiązek posiadania kas, których celem jest ewidencjonowanie obrotu i prawidłowe określenie kwot podatku, a nie szczegółowa inwentaryzacja świadczonych usług.

1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, nr 363), którego wykładnia budzi wątpliwości samorządu lekarskiego. Treści paragonu fiskalnego poświęcony jest § 8 ust. 1 rozporządzenia z 14 marca 2013 r., w którym zapisano, że paragon fiskalny musi zawierać co najmniej:

1 imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
2 numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3 numer kolejny wydruku;
4 datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
5 oznaczenie PARAGON FISKALNY";
6 nazwę towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną ich identyfikację;
7 cenę jednostkową towaru lub usługi;
8 ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
9 wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
10 wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub na rzutów;
11 wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
12 łączną kwotę podatku;
13 łączną kwotę sprzedaży brutto;
14 oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
15 kolejny numer paragonu fiskalnego;
16 numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
17 numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie
nabywcy;
18 logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   kasa fiskalna   paragon   Inicjatywy   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH