• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ zdegustowany zamykaniem lecznic bez uzgodnienia

ws
21-08-2015, 11:04
NFZ zdegustowany zamykaniem lecznic bez uzgodnienia Zamykasz? Powiadom NFZ
14 sierpnia 2015 r. (piątek) część świadczeniodawców, związanych kontraktami z NFZ, zamknęła podwoje przed pacjentami, nie uzgadniając tego z Funduszem. Takie praktyki krytykuje kilka OW NFZ.

Lubelski OW NFZ przypomina, że lecznice udzielają świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy. Zmiany w nim są oczywiście możliwe, ale należy powiadomić o tym fakcie na piśmie OW NFZ co najmniej na 30 dni przed planowaną przerwą. We wniosku takim należy wskazać przewidywany okres trwania przerwy w świadczeniu usług (w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem – także sposób zapewnienia ciągłości udzielania usług w tym czasie).

Dolnośląski OW NFZ wskazuje na wymóg, zgodnie z którym przerwa w udzielaniu świadczeń wymaga zgody dyrektora OW NFZ, udzielonej na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, a w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – w terminie 8 dni. Za taką zgodę uważa się także brak sprzeciwu dyrektora OW NFZ.

W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie musi podjąć czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie OW NFZ o tym zdarzeniu i krokach zaradczych.

OW NFZ przestrzegają, że mogą nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną z tytułu nieprzekazania w terminie stosownych informacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH