PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ bardzo się stara, ale w stomatologii "publicznej" lepiej nie będzie

ms
03-12-2015, 08:02
MZ bardzo się stara, ale w stomatologii Co będzie z polską stomatologią publiczną (foto: pixabay)
ORL w Katowicach zaapelowała do ministra zdrowia o podjęcie działań naprawczych w zakresie stomatologii. Resort zdrowia odpowiedział na ten apel, a odpowiedź przypomina słynne wyjaśnienia płynące z radia Erewań.

Medycy alarmowali, że w planie finansowym na 2008 r. procentowy udział finansowania świadczeń stomatologicznych w stosunku do nakładów ogółem wynosił 4,2 proc., natomiast  w planowanym budżecie NFZ na 2016 r. poziom ten  spadł do zaledwie 2,5 proc.

Odpowiedź MZ
W obecnie obowiązującym planie finansowym na 2016 r. kwota zabezpieczona na finansowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne wynosi 1 836 986 tys. zł (1,8 mld zł), czyli jest większy o 42 077 tys. (42,1 mln zł) niż w 2015 r.

W opinii ORL w Katowicach konieczna jest zmiana dotychczasowej polityki kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów, w tym zwiększenie nakładów finansowych na ten cel.

Odpowiedź MZ
W ostatnich latach podjęte przez Ministerstwo Zdrowia działania doprowadziły m.in. do likwidacji stażu podyplomowego i włączenia praktycznego nauczania w zawodzie lekarza i lekarza dentysty do kształcenia przeddyplomowego. Staże podyplomowe dla zawodu lekarza dentysty zostaną po raz ostatni zorganizowane 1 października 2016 r. Nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty położony zostanie już na etapie studiów, w szczególności poprzez wprowadzenie do kształcenia przeddyplomowego praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych. Upraktycznienie kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów będzie możliwe także dzięki tworzonym Centrom Symulacji Medycznej.

W odniesieniu do kwestii umożliwienia wszystkim absolwentom uzyskiwania specjalizacji należy wskazać, że, w 2015 r. na dwa postępowania kwalifikacyjne przeprowadzane w terminach: 1 – 31 marca 2015 r. (tzw. sesja wiosenna) oraz 1-31 października 2015 r. (tzw. sesja jesienna), przyznanych zostało łącznie 6529 rezydentur. Dla porównania można przytoczyć dane z 2014 r., w którym łącznie przyznano 3000 rezydentur. Oznacza to, iż w 2015 r. liczba miejsc rezydenckich w stosunku do 2014 r. wzrosła ponad dwukrotnie.

infoDENT24.pl przypomina jednak, że dane te nie dotyczą rezydentur dla dentystów, gdyż na kierunku lekarsko - dentystycznym limit miejsc ogółem uległ zwiększeniu o 88, z 1274 do 1362 (w tym na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim zwiększył się o 37 miejsc. z 773 do 810 miejsc, na jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim, zwiększył się o 14 miejsc, z 242 do 256, a na jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w języku innym niż język polski - zwiększył się o 37 miejsc, z 259 do 296 miejsc).

POLECAMY W SERWISACH