PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Monitor zmian cen usług stomatologicznych (grudzień 2014)

Eurostat/ms
26-01-2015, 07:52
Monitor zmian cen usług stomatologicznych (grudzień 2014) Ceny usług stomatologicznych w UE (foto: sxc.hu)
Ceny usług stomatologicznych w grudniu 2014 r. wzrosły, w porównaniu do listopada 2014 r., o 0,10 proc. (tyle samo co w listopadzie 2014 r.). Natomiast w stosunku do grudnia 2013 r. wzrost tych cen wyniósł 2,30 proc. (2,20 w listopadzie 2014 r.) - wynika z analizy infoDENT24.pl.

Dynamika cen usług stomatologicznych w Polsce w relacji: grudzień - listopad 2014 r. wyniosła 0,10 proc., to tyle samo co w okresie : listopad - październik 2014 r.

Wyraźnie wyższy wskaźnik wzrostu 0,3 proc. w 2014 r. zanotowano: w październiku, we wrześniu oraz w maju.

W grudniu 2014 r. Polska znalazła się na 13 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły w skali roku najszybciej (14 miejsce w listopadzie i 15 miejsce w październiku 2014 r.). Na podobnym miejscu Polska znajduje się mniej więcej od początku 2014 r.
Eurostat podał, że ceny w UE, obejmujące sytuację w 28 państwach członkowskich, w grudniu 2014 r. wzrosły o 1,21 w skali roku, to wyraźnie mniej niż w listopadzie i w październiku 2014 r. (odpowiednio 1,39 proc. i 1,30 proc.). Rekordowy pod tym względem był wrzesień 2014 r. (1,45 proc.).

Krajem, w którym w grudniu 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej była nadal Turcja: o 12,09 proc. (12,63 proc. w listopadzie, 12,99 proc. w październiku i 12,28 proc. we wrześniu 2014 r.), druga pod tym względem była Finlandia - wzrost o 6,09 proc., a trzecia Łotwa - 5,72 proc.
W grudniu 2014 r. w trzech krajach członkowskich ceny usług stomatologicznych w grudniu 2014 r. spadły, licząc w stosunku do grudnia 2013 r. Były to: Słowenia, Grecja i Bułgaria.

 

Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2014 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

 

Miesiąc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

Zmiana proc.

0,2

0,2

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1


Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria w 2014 r., liczone w skali roku.

Państwo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Turcja

12,31

12,28

13,26

11,93

12,32

12,17

11,87

11,45

12,28

12,99

12,63

12,09

Finlandia

1,55

1,55

1,55

2,08

2,08

2,08

2,66

4,96

4,96

6,09

6,09

6,09

Łotwa

3,68

3,93

4,64

4,92

5,07

5,77

5,05

5,19

5,32

5,30

6,03

5,72

Węgry

4,02

4,41

4,39

4,09

3,89

3,45

4,07

4,09

4,42

5,22

5,38

5,52

Rumunia

3,20

4,68

3,83

3,70

4,03

3,99

4,16

4,16

4,87

4,53

4,42

5,14

Norwegia

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

5,10

5,10

5,10

5,10

5,10

Czechy

4,10

4,40

4,80

5,50

5,40

5,60

5,40

5,40

5,30

4,80

4,80

4,90

Litwa

1,95

1,49

1,37

1,29

1,11

1,59

2,57

3,03

4,36

4,59

4,87

4,75

Islandia

2,01

1,62

2,33

0,57

3,74

3,59

3,18

3,45

7,72

6,54

4,85

4,62

Estonia

6,12

5,87

4,32

4,80

4,73

4,80

4,94

4,79

4,66

4,55

4,36

4,36

Holandia

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

3,79

W. Bryt.

2,00

2,20

2,00

1,80

1,80

1,75

1,90

2,20

2,40

2,40

2,30

2,40

Polska

2,90

2,50

2,20

2,20

2,40

2,30

2,20

2,30

2,10

2,20

2,20

2,30

Szwecja

2,13

2,00

1,46

1,47

1,67

1,67

1,67

2,00

0,54

2,64

2,40

2,15

Dania

5,70

5,70

5,70

4,70

4,60

4,60

3,10

1,90

1,90

2,10

2,10

2,10

Niemcy

0,60

0,80

0,70

2,00

2,10

2,10

2,10

1,90

1,90

2,00

1,90

2,00

Belgia

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

Luksemburg

2,55

2,55

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

1,26

1,26

1,26

Austria

-3,74

-4,15

-4,54

-2,99

-1,42

0,19

1,75

3,33

4,92

2,82

2,02

1,21

UE (28)

0,87

0,73

0,71

1,06

1,04

1,24

1,19

1,37

1,45

1,30

1,39

1,21

Francja

0,57

0,41

0,60

1,10

0,69

2,12

1,58

2,70

2,61

1,28

1,72

0,58

Portugalia

-0,34

-0,18

-0,26

-0,26

-0,21

0,16

0,16

0,15

0,33

0,45

0,40

0,40

Włochy

0,00

-0,10

0,10

0,30

0,20

0,20

0,10

0,10

0,01

0,00

0,30

0,40

Słowacja

1,85

1,87

1,63

1,53

1,54

1,54

1,53

1,48

1,48

0,39

0,39

0,30

Szwajcaria*

0,50

0,50

0,50

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Hiszpania

0,43

0,44

0,39

0,32

0,16

0,05

0,04

-005

-0,02

0,35

0,29

0,26

Irlandia

0,50

0,40

0,40

0,40

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Słowenia

-2,28

-2,28

-0,79

-0,79

-0,51

-0,51

-0,51

-0,51

-1,76

-1,76

-1,76

-1,76

Grecja

-1,30

-3,14

-2,72

-2,33

-2,29

-2,71

-2,75

-2,81

-1,62

-2,20

-1,97

-2,28

Bułgaria

-18,0

-22,6

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,5

-22,48

SŁOWA KLUCZOWE
ceny usług stomatologicznych   ceny usług   Eurostat  

POLECAMY W SERWISACH