PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Modernizacja gabinetu dentystycznego: ocena wniosku o unijne dofinansowanie

ms
13-06-2017, 10:22
Modernizacja gabinetu dentystycznego: ocena wniosku o unijne dofinansowanie Dofinansowanie projektów inwestycyjnych w gabinetach stomatologicznych (foto: pixabay)
O unijne dofinansowanie projektów mających na celu modernizację gabinetów dentystycznych nie jest łatwo. Wiele wniosków jest odrzucanych, ale czasami warto się spierać o rozstrzygnięcia komisji konkursowych, nawet w sądzie.

Tak było w przypadku projektu "Wprowadzenie nowych usług stomatologicznych do oferty gabinetu stomatologicznego poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia wraz z oprogramowaniem do zarządzania". Wniosek o dofinansowanie został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, ponieważ nie osiągnął minimalnego wymaganego progu punktowego.

Spór o tę ocenę doprowadził właściciela gabinetu dentystycznego do WSA w Kielcach. 

Konkurencyjność
Skarżący zakwestionował ocenę w ramach kryterium konkurencyjność. W tym zakresie projektowi przyznano trzy punkty ważone. Opinia przedstawiona przez wnioskodawcę mówiła m.in., że projekt wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku ponadlokalnym i że będzie on konkurował z gabinetami stomatologicznymi na terenie co najmniej powiatu.

Sędziowie uznali, że skoro oceniający wskazują, iż wnioskodawca konkurował będzie z gabinetami stomatologicznymi na terenie minimum powiatu, to należy rozumieć, że na obszarze nie mniejszym niż powiat. A zatem nie wskazano dokładnie na jakim rynku nastąpić może wzrost konkurencyjności (regionalnym, ogólnokrajowym, czy może zagranicznym). Przyznano natomiast liczbę punktów odpowiadającą rynkowi ponadlokalnemu (powiat).

Wnioskodawca zaznaczył również, że jest w posiadaniu listów intencyjnych, załączonych do dokumentacji projektowej, wskazujących na zainteresowanie jego planowaną inwestycją także klientów zagranicznych, co świadczyć może o tym, że oddziaływanie projektu dotyczyć będzie nawet rynku zagranicznego.

Dodatkowo wnioskodawca wskazał, że planowana do wdrożenia usługa jest kompleksowa oraz konkurencyjna w stosunku do innych gabinetów, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą gabinetu klientów z obszaru województwa.

W celu podkreślenia stopnia konkurencyjności projektu na poziomie minimum wojewódzkim, a nawet krajowym wnioskodawca przytoczył informację, z której wynika, że aparat pantomograficzny z funkcją trzeciego wymiaru został zainstalowany dotychczas w niewielkiej liczbie gabinetów stomatologicznych w kraju.

Okoliczności te nie zostały w żaden sposób przeanalizowane, a powinny one - w ocenie sądu - prowadzić do ustalenia rynku konkurencyjności na obszar większy niż powiat.

Innowacyjność
Jeśli chodzi o ocenę projektu w zakresie stopnia innowacyjności - przyznano cztery punkty ważone. Uzasadniając taką ocenę stwierdzono jedynie, że projekt prowadzi do innowacji stosowanej w skali ponadlokalnej w okresie do 3 lat. Brak jest jakiejkolwiek analizy co spowodowało właśnie taki, a nie inny wniosek oceniających.

Twierdzenia, zawarte w opinii o innowacyjności (wystawionej przez Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie), w ocenie Sądu nie sposób podważyć bez specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. Według opinii PUM, planowany do zakupu sprzęt medyczny opiera się o właściwości niestosowane dotychczas w skali regionu oraz znane na rynku krajowym i światowym krócej niż 3 lata.

Zdaniem Sądu, Komisja nie mogła właściwie ocenić czy opinia ta jest uzasadniona, czy nie.

Sąd uznał, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o konieczności ponownego przeanalizowania projektu przez Departament Wdrożenia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Sygn. akt I SA/Ke 250/17

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WSA   środki unijne dla stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH