PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Miliony na profilaktykę stomatologiczną ciężarnych

22-10-2012, 04:21
Miliony na profilaktykę stomatologiczną ciężarnych (źródło: sxc.hu)
Miliony na profilaktykę stomatologiczną ciężarnych (źródło: sxc.hu)
Pod koniec roku rozpocznie się nabór wniosków do II edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty z zakresu ochrony zdrowia. Jeden z tematów dotyczy poprawy opieki perinatalnej, m.in. profilaktyki stomatologicznej matek

Polacy w ramach Mechanizmów mają do wykorzystania 70 mln euro. Wspierane będą działania dwóch programów: "Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" (18 mln euro) oraz "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" (52 mln euro). Ich głównym celem jest polepszenie jakości usług zdrowotnych, zwiększenie do nich dostępu, profilaktyka w zakresie chorób nowotworowych oraz zapobieganie lub zmniejszanie stopnia zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Wśród tzw. obszarów tematycznych znajduje się Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń. Zakłada on m.in.:  zbiorowe formy edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży, szkolenia zawodowe dla personelu medycznego dotyczące metod wczesnego wykrywania wad płodu oraz intensywnej opieki nad noworodkiem, modernizację ośrodków i co istotne profilaktykę stomatologiczną kobiet ciężarnych.

Beneficjentami programu mogą być podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe, instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych, domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie, wreszcie organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia. Z aplikowania wyłączone są podmioty funkcjonujące poza publicznym systemem finansowania.

Minimalna wartość dofinansowania z programu to 300 000 euro, a maksymalna - 6 000 000 euro. Poziom dofinansowania obejmuje 80% całkowitych kosztów projektu. Planowany jest jeden nabór wniosków. Ogłoszenie naboru nastąpi nie później niż w IV kwartale 2012 r. Nabór wniosków będzie trwał minimum 2 miesiące.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH