• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Mieszkanie dentysty może generować koszty w prowadzonej działalności

ms
01-09-2014, 07:59
Mieszkanie dentysty może generować koszty w prowadzonej działalności Mieszkanie w koszt uzyskania przychodu (foto: sxc.hu)
Co począć z kosztami, gdy w mieszkaniu, obciążonym kredytem hipotecznym, mieszka lekarz dentysta? Czy w tym przypadku można raty kredytu uznać za koszt uzyskania przychodu, chociaż w mieszkaniu tym nie jest zorganizowany gabinet dentystyczny?

Działalność gospodarcza dentystki
Dentystka prowadzi samodzielną praktykę. W ramach działalności ma podpisaną cywilnoprawną umowę o współpracy z właścicielem gabinetu dentystycznego, w którym pracuje w ściśle określonych godzinach. W ramach umowy może korzystać z wyposażenia, z części materiałów i narzędzi dentystycznych.

Tym niemniej siedzibą i głównym miejscem prowadzenia jej działalności, wskazanym m. in. w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jest należący do niej i do jej męża lokal mieszkalny (stanowiący składnik majątku wspólnego).

Wydzielony pokój
Mieszkanie ma powierzchnię 57 mkw., przy czym jeden z pokoi, o powierzchni 9 mkw. wykorzystywany jest wyłącznie dla celów prowadzonej przez dentystkę działalności gospodarczej.
O tym, że tak jest faktycznie mają świadczyć:
* przedmioty służące bezpośrednio do realizowania usług dentystycznych (materiały medyczne, wypełnienia, część narzędzi, fartuchy, obuwie medyczne, okulary służące do pracy, przyłbica stomatologiczna);
* fachowa literatura medyczna, opracowania, skrypty i czasopisma, niezbędne przy świadczeniu usług;
* komputer, służący m. in. do:
- prowadzenia konsultacji z innymi lekarzami,
- uzyskiwania informacji o lekach;
- korzystania ze szkoleń e-learningowych,
- drukowanie recept na leki dla pacjentów (drukowanie recept w gabinecie jest niemożliwe),
- dokumentacja związana z receptami,
- przechowywanie: faktur, rachunków, potwierdzeń przelewów, dowodów wpłat, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (o czym powiadomiony jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego).

Wydatki na eksploatację lokalu kupionego wyłącznie na cele mieszkaniowe
Cały lokal mieszkalny zakupiony został w znacznym stopniu ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Co miesiąc jest spłacany zarówno kapitał, jak i wysokie odsetki od kredytu. Dodatkowo konieczne jest uiszczanie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, a także opłat eksploatacyjnych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz opłat za energię elektryczną.
Wszystkie te wydatki są konieczne dla utrzymania lokalu niezbędnego do prowadzenia praktyki zawodowej i są z nimi bezpośrednio związane - utrzymuje dentystka.

Jakie wydatki w koszt uzyskania przychodu
Dentystka chciała wiedzieć, czy wydatki na:
- odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania,
- opłatę za użytkowanie wieczyste,
- opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,
- wydatki na energię elektryczną,
stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (w części odpowiadającej proporcjonalnie powierzchni pokoju wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej do powierzchni całego mieszkania).

POLECAMY W SERWISACH