PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Listy oczekujących: były pytania, są odpowiedzi

wildent.org.pl/szaft
22-04-2015, 13:31
Listy oczekujących: były pytania, są odpowiedzi NFZ odpowiada na pytania dentystów dotyczące list oczekujących (fot. PTWP)
Komisja Stomatologiczna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej opracowała pytania dotyczące list oczekujących oraz sprawozdania pierwszego wolnego terminu przyjęć, a następnie przesłała je do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Odpowiedzi już są.

KW WIL: Czy w stosunku do listy oczekujących na wykonanie procedur opisanych w cz. III załącznika nr 11 (trzy procedury ortodontyczne i cztery protetyczne) obowiązywał będzie od 1 kwietnia br. wymóg sprawozdania co tydzień osobno pierwszego wolnego terminu?

WOW NFZ: Informacje o pierwszym wolnym terminie w kwietniu należy przekazać po raz pierwszy począwszy od 7-go kwietnia (dane przygotowane na ostatni dzień roboczy tygodnia-najczęściej jest to piątek, 3 kwietnia). Powinny być one przekazywane odrębnie dla leczenia ogólnostomotologicznego (listy w ramach komórek organizacyjnych: 1800, 1801, 1820, 1821, 1830, 1840) oraz odrębnie dla wymienionych wyżej świadczeń.

KW WIL: Czy na wykonanie takich procedur jak naprawa lub podścielenie protezy (typowo protetyczne) pacjenci oczekiwać mają na ogólnej liście (przypisanej do komórki organizacyjnej)?

WOW NFZ: Listę oczekujących na leczenie protetyczne prowadzi się dla świadczeń: 23.3102; 23.3103; 23.3104; 23.3105, natomiast na leczenie ortodontyczne: 23.2402; 23.2401; 23.2310. Wszelkie inne świadczenia winny być realizowane jako konsekwencja wpisania na listę oczekujących, prowadzonej w ramach komórki organizacyjnej (poradnia ogólnostomatologiczna).

KW WIL: Kiedy powinno nastąpić skreślenie pacjenta z listy oczekujących na wykonanie świadczenia ortodontycznego lub protetycznego - w momencie pobrania wycisków, czy w momencie osadzenia protezy/aparatu?

WOW NFZ: Skreślenie z listy oczekujących następuje w pierwszym dniu udzielania świadczeń na które oczekiwał pacjent. W jednym wypadku może to być dzień pobrania wycisku (pacjent już przygotowany do zaopatrzenia), w innym będzie to pierwszy dzień czynności podejmowanych w celu zaopatrzenia w protezę (np. ekstrakcja zębów).

KW WIL: Jak precyzyjnie określić termin wykonania świadczenia protetycznego z terminem oczekiwania np. ok. 2 lat?

WOW NFZ: Zgodnie § 8 ust 1 pkt. 6 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447 ze zm.)- „jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku (w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia),".

POLECAMY W SERWISACH