• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Leczenie dzieci w szkołach. Gminny konkurs - w puli 1,65 mln zł.

ms
25-10-2017, 09:28
Leczenie dzieci w szkołach. Gminny konkurs - w puli 1,65 mln zł. Konkurs ofert na leczenie dzieci we wrocławskich szkołach (foto: pixabay)
Gmina Wrocław, ogłosiła otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych”.

Celem programu jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych poprzez zintensyfikowane działania edukacyjne, zapobiegawcze i lecznicze, wykonywane w ramach każdej dwuletniej edycji programu.

Umowa na realizację programu będzie zawarta od 22 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. i uwzględnia dwa etapy:
1. etap od 22 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., przeznaczony jest na podjęcie i wykonanie działań przygotowawczych, polegających na:
1) wyposażeniu gabinetu stomatologicznego w sprzęt specjalistyczny, w wybranej przez oferenta szkole/szkołach,
2) przeniesieniu miejsca wykonywania produktu kontraktowego: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 rż. lub świadczenia ogólnostomatologiczne, finansowanego przez NFZ, do nowej/ych lokalizacji, którymi będą gabinety stomatologiczne w szkołach (zmiana adresu realizacji świadczeń).

2. etap od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. - realizacja programu polityki zdrowotnej "Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, w szkole/szkołach, wybranej/ych przez oferenta".

Warunkiem finansowania realizacji programu polityki zdrowotnej (etap II) jest spełnienie przez oferenta wymogów dotyczących etapu I.

Warunkiem uzyskania dotacji na realizację programu jest wyposażenie gabinetu stomatologicznego w sprzęt specjalistyczny w wybranej/wybranych przez oferenta szkołach oraz przeniesienie dotychczasowego miejsca realizacji kontraktu z NFZ do tej szkoły, po uzyskaniu zgody NFZ na zmianę miejsca/adresu wykonywania świadczeń stomatologicznych.

Termin wykonania czynności związanych z wyposażeniem, odbiorem gabinetu i uruchomieniem nowego adresu realizacji świadczeń stomatologicznych, finansowanych przez NFZ: do 31 stycznia 2018 r.

Miejsce realizowania programu
Gabinety stomatologiczne powinny być zlokalizowane w wybranych (spośród listy) wrocławskich szkołach podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowskiej 2
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta 105
3. Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Szczęśliwa 28
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka 13
5. Szkoła Podstawowa 97 (Zespół Szkół nr 7), ul. Pawłowa 15
6. Szkoła Podstawowa nr 83, ul. Boya –Żeleńskiego 32
7. Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Traugutta 37
8. Zespół Szkół nr 6 /Szkoła Podstawowa Integracyjna 103 ul. Nowodworska 70
9. Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Św. Jerzego 4
10. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c

Środki dotacji przeznaczone na realizację programu
W latach 2017-2019 Gmina Wrocław przekaże na realizację programu dotację w łącznej kwocie do 1,65 mln zł, w tym:
w 2017 0,00 zł
w 2018 do: 800 tys. zł
w 2019 do: 850 tys. zł

SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH