PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto powalczy o udział w programie profilaktyki i promocji zdrowia

ws
11-01-2016, 09:04
Kto powalczy o udział w programie profilaktyki i promocji zdrowia Przetarg na wykonywanie badań stomatologicznych (foto: pixabay)
Jest szansa na wzięcie udział w realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia w powiecie świdwińskim „Równe szanse w zdrowiu”.

Przetarg obejmuje m.in. wykonanie badań stomatologicznych w ramach projektu „Równe szanse w zdrowiu - program profilaktyki i promocji zdrowia w powiecie świdwińskim”.

Zakończenie badania: 31 marzec 2016 r.

Uczestnik przetargu musi posiadać m.in.:
- zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności leczniczej;
- stanowisko stomatologiczne, wyposażone w fotel i lampę bezcieniową oraz sprzęt sterylny lub jednorazowego użytku, niezbędny do przeprowadzenia badań stomatologicznych przesiewowych oraz lakowania zębów u dzieci;
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 200 tys. zł.

Uczestnik przetargu musi ponadto zapewnić udział w projekcie:
- lekarza dentysty lub lekarza dentysty za specjalizacją 1 stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej;
- lub lekarza dentysty specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, w dziedzinie stomatologii dziecięcej;
- lub lekarza dentysty z zakresu chirurgii stomatologicznej;
- lub lekarza posiadającego specjalizację 2 stopnia w tych dziedzinach.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8 lutego 2016 r. godz. 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Świdwinie, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin - sekretariat.

Termin związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 oraz budżetu państwa w ramach programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Kontakt: Powiat Świdwiński, ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3650301, www.powiatswidwinski.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
profilaktyka   badania kontrolne   przetargi  

POLECAMY W SERWISACH