PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto dostarczy unit stomatologiczny dla UM w Białymstoku?

js
02-02-2016, 12:32
Kto dostarczy unit stomatologiczny dla UM w Białymstoku? Dostawa unitu stomatologicznego (foto: pixabay)
Przetarg nieograniczony na: dostawę unitu stomatologicznego, wraz z: rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu, ogłosił Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11 lutego 2016 r. godz. 11:00
Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna UMB Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Termin związania ofertą: 30 dni
Czas trwania zamówienia: 40 dni
Kryteria oceny ofert: cena 80 proc., warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego: 20 proc.
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umb.edu.pl
Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, tel. 85 7485400, faks 85 7485627.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
uniwersytet medyczny   unit stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH