PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

KS NRL: lekarz dentysta powinien mieć prawo zatrudniać lekarza dentystę

ms
14-06-2015, 19:19
KS NRL: lekarz dentysta powinien mieć prawo zatrudniać lekarza dentystę Swoboda zatrudniania w praktyce stomatologicznej (foto: sxc.hu)
Komisja Stomatologiczna NRL postuluje wprowadzenie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej, bo zakaz ten zdecydowanie utrudnia prowadzenie działalności w formie praktyki.

Komisja Stomatologiczna NRL przywołała uchwałę nr 19 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 22 marca 2014 r. w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej, i wyraziła stanowisko, że konieczna jest nowelizacja ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w celu umożliwienia lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej czy grupowej praktyki zatrudnienie innych lekarzy albo lekarza dentysty.

Konieczna jest zdaniem komisji zmiana m.in. art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 18 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej. Pierwszy z tych przepisów zezwala na zatrudnienie tylko personelu pomocniczego, a zatrudnienie innego lekarza albo lekarza dentysty w praktyce ogranicza tylko do celów szkoleniowych tj. prowadzenia stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny. Drugi z powołanych przepisów wskazuje, że świadczenia zdrowotne w grupowej praktyce są udzielane wyłącznie przez wspólników lub partnerów spółki prowadzącej praktykę.

Mając na uwadze, że lekarze wykonujący zawód w formie praktyki zawodowej są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wszelkie ograniczenia w swobodzie wykonywania tej działalności, takie jak np. ustawowe zakazy zatrudnienia powinny być oceniane przez pryzmat konstytucyjnej zasady wolności wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji RP „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny". Komisja Stomatologiczna zwraca uwagę, że zakaz zatrudnienia innego lekarza czy lekarza dentysty utrudnia prowadzenie działalności w formie praktyki, co znajduje wyraz m. in. w ubieganiu się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto Komisja Stomatologiczna NRL zwraca uwagę, że sam ustawodawca podejmuje od kilku lat działania mające na celu ujednolicenie wymogów stawianych podmiotom leczniczym i praktykom lekarskim, co oznacza, że nie powinno się różnicować ich statusu co do możliwości zatrudnienia personelu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH