PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Krótsza droga dla podatników skarżących interpretacje indywidualne

ms
01-06-2017, 10:54
Krótsza droga dla podatników skarżących interpretacje indywidualne Interpretacja podatkowe (foto: pixabay)
Od 1 czerwca 2017 r. podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją indywidualną, wnosić będzie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania na weryfikację interpretacji przez sąd. To istotna zmiana także dla właścicieli gabinetów dentystycznych, którzy występują o indywidualne interpretacje podatkowe.

Nowy tryb wynika ze zmian w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, które dotyczą m.in. zaskarżania interpretacji indywidualnych. O ich wydanie przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) mogą zwracać się osoby, mające wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą powodować konsekwencje podatkowe.

Od wydanej interpretacji nie przysługuje odwołanie lub zażalenie. Osoba, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może je zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Do 31 maja 2017 r. warunkiem wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego było wcześniejsze wezwanie dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa. Należało to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu interpretacji.

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosiło się za pośrednictwem dyrektora KIS, który wydał interpretację w ciągu:
* 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
* 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.

Dyrektor KIS mógł zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Od 1 czerwca 2017 r.znika obowiązek wezwania dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).

Osoba, która chce zaskarżyć interpretację do sądu, nie będzie już składała wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do WSA. Zrobi to za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor KIS będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego.

W przypadku postępowań przed sądami administracyjnymi, które rozpoczęły się i nie zostały zakończone przed 1 czerwca 2017 r., obowiązują przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r.).

Nowe przepisy dotyczące wnoszenia skarg mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r. Informacje o nich będą umieszczane w pouczeniach o przysługującej drodze odwoławczej.

Jeżeli wnioskodawca, zamiast skargi, omyłkowo skieruje wezwanie do dyrektora KIS, urzędnicy powiadomią go o zmianie prawa.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
podatki  

POLECAMY W SERWISACH